آرشیف محمد عزیز عزیزی – بخش دوم

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم محمد عزیز عزیزی (بخش دوم)

 

 

 

مطالب سال 2012 م:

145- برگی ازصفحات تلخ تاریخ کشور ما— محمد عزیزعزیزی – 2012-04-27 

144 قطرات اشکی بر حرمین شریفین — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-14

143- قصیده ای نصیحتگرانه به کوچه گردان سایتهای انترنتی—- محمد عزیزعزیزی – 2012-04-08 

142- سفر ایمان در خلقت انسان — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-08

141- دین اسلام بر نقل وعقل استوار است — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-04 

140- بهـــار خونین قنــدهـــار — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-04 

139- دموکراسی وحقوق بشراز نظرصهیونیزم ودول مُتحد — محمد عزیزعزیزی – 2012-03-28

138- بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی — محمد عزیز عزیزی – 2012-03-22

137- دین اسلام بر نقل وعقل استوار است — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-04

136- بهـــار خونین قنــدهـــار — محمد عزیز عزیزی – 2012-04-04

135- عشق هـای جعلی ودروغین امروزی — محمد عزیز عزیزی – 2012-02-28

134- به مناسبت عمل وقیحانه آتش ز دن قرآنکریم — محمد عزیزعزیزی – 2012-02-24  

133- جــریان سیل خون در سوریــه بدست بشار اسد— محمد عزیز عزیزی – 2012-02-23  

132- به رفیق فرخاری پیام سالیانۀ دیگری — محمد عزیز عزیزی – 2012-02-21

131- شیطنت اهل غرض نباید وسیلۀ افتراق مسلمانان و اعضای خانوادۀ شان گردد — محمد عزیز عزیزی – 2012-02-20

130- قصیدۀ باستقبال سرودۀ الحاج عبدالشکور دهزاد— محمد عزیزعزیزی – 2012-02-15

129- راه نجات چنگ زدن به ام الکتاب است— محمد عزیز عزیزی – 2012-02-13

128- بطلان عقاید جبریه — محمد عزیزعزیزی – 2012-02-08

127- عرض تعظیم به مقام حضرت محمد (ص) یاران واهل بیت شان (رض) — محمد عزیز عزیزی – 2012-02-05

126- عمر کوتاه بـُـَود و طول اَمل هست درازمحمد عزیزعزیزی – 2012-01-18

125- سلام نامـــهمحمد عزیز عزیزی – 2012-01-17

123- 124- در پاسخ به ابها مات انجنینر صاحب عبدالعزیز اویانی — محمد عزیز عزیزی – 2012-01-15

122- در پاسخ به رفع شبهات جناب آقای عبدالحی پیرزاده  قسمت سوم محمد عزیز ( عزیزی) – 2012-01-09

121- پاسخی برای رفع شبهات جناب عبدالحی پیرزاده – قسمت دوممحمد عزیز عزیزی – 2012-01-04

120- داستان جالب و خواندنی یک زن و شوهر — محمد عزیز عزیزی – 2012-01-01

 

مطالب سال 2011 م:

119- پاسخـی برای رفع شبهات جناب عبدالحی پیرزاده — محمد عزیزعزیزی – 2011-12-31

118- تقبیح روز ششم جدی سال 1358 ویادی از زندان پلچرخی — محمد عزیز عزیزی – 2011-12-27

117- دفاع از نامـــوس پیامبر(ص) ویاران واصحاب ایشان…— محمد عزیز عزیزی – 2011-12-18

116- سرودۀ بیاد وطن عزیز (افغانستان) — محمد عزیز عزیزی – 2011-12-12

115- رباعیــات وابیاتی در بارۀ قیــام امام حسین (رض) — محمد عزیز عزیزی – 2011-12-03

114- به ارتبــاط حـــذف عدد (39) از کمیتۀ کاری پارلمان — محمد عزیز عزیزی – 2011-11-22

113- ابیاتی چند در بارۀ یاران پیامبر (ص) — محمد عزیز عزیزی – 2011-11-10

112- آمادگی برای سفر نهائی ( آخرت)— محمدعزیز عزیزی – 2011-11-04

111- سخن گفتن با خــدا در حالت تنهـــائیمحمد عزیزعزیزی – 2011-10-28

110- بمناسبت کشته شدن طاغوت لیبی که …از پا درآمد. محمد عزیز ( عزیزی) – 2011-10-20

109- رباعیات وابیاتی چنــد در بارۀ چشم ونگــاه — محمد عزیز عزیزی – 2011-10-06

108- ربا عیات وابیات چند دربارۀ دل — محمد عزیزی عزیزی – 2011-10-04

107- به مناسبت شهادت کوه عظیم جهاد و …پروفیسور برهان الدین ربانی — محمد عزیز عزیزی – 2011-09-22

106- آيا مي دانيد؟ — محمد عزیز عزیزی – 2011-09-16

105- زندگی هــدیــۀ زیبــای خــداست — محمد عزیزعزیزی – 2011-09-15

104- اشکی بر صفحـــۀ قــرآن — محمد عزیز عزیزی – 2011-08-26

103- به استقبال از شب مبارک قــَدر  — محمد عزیز عزیزی – 2011-08-21

102- مناجات درشبهای ماه مبارک رمضان — محمد عزیز عزیزی – 2011-08-18

101- رباعیات وابیاتی چند به استقبال ماه مبارک رمضانمحمد عزیز عزیزی – 2011-08-09

100- به استقبال ازماه مبارک رمضــان ( مــاه بهــآر قــرآن )— محمد عزیز عزیزی – 2011-08-02

89- تقدیر وسرنوشت — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-26

88- ســرود آزادی — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-19

87- به استقبال از سرودۀ زیبای فاضل ارجمند استاد فضل حق  فضل — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-16

86- به استقبال از غزل ( قلم ) خواهر گرامی منیژه جان( سلیمی) — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-13

85- نبــض مــرده (با استقبال از رفیق فـــرخــاری) — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-09

84- رباعـیـا تی چنـد برای اطفـال افغانستان — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-07

83- متن کامل پیش نویس توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و امریکا — محمد عزیز عزیزی – 2011-07-05

82- جستجــوی انســان— محمد عزیزعزیزی – 2011-07-04

81- نقد و نصیحت وسیلۀ پیشرفت وتکامل فکری هر نویسنده است — محمد عزیز عزیزی – 2011-06-30

80- درخواست مسلمانان از دیوید کامرون صدراعظم انګلستان — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-27

79- هشدار صلیب سرخ در مورد یک نوع عنکبوت خطرناک — محمد عزیز عزیزی – 2011-06-24

78- با اشتراک در این رفرندم مسؤلیت ایمانی و انسانی تانرا اداء نمایید! — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-23

77- یادی از ســفــر تنــهــائی — محمد عزیز عزیزی – 2011-06-22

76- توهین نامــۀ فرخاری به مسلمانان— محمد عزیز عزیزی – 2011-06-18

75- درآستــان حضرت حق، دل کنـد سجود— محمد عزیز عزیزی – 2011-06-14

74- سازمان عفو بین الملل — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-13

73- آرزوهـــای امروزی— محمد عزیزعزیزی – 2011-05-14

72- وطن ویرانه می باشد زدست یار و هم اغیار — محمد عزیز عزیزی – 2011-03-31

71- غزلی برای میهنـــم — محمد عزیزعزیزی – 2011-03-27

70- بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی— محمد عزیزعزیزی – 2011-03-20

69- بمناسبت سی ودومین سالگرد قیام قهرمانانۀ مردم هرات — محمد عزیز عزیزی – 2011-03-15

68- اخلاق و سيرت پيامبر (ص) الگوی نسل جوان — محمد عزیز عزیزی – 2010-03-04

67- به مناسبت پرواز روح ملکوتی (استاد نجم الدین اربکان) — محمد عزیز عزیزی – 2011-03-02

66- زوال فراعنه ودیکتاتورهــا — محمد عزیز عزیزی – 2011-03-01

65- با استقبال ازخورشید زمین یا میلادحضرت محمد (ص) — محمد عزيز عزيزی – 2010-02-25

64- سروده های آتشین — محمد عزیز عزیزی – 2011-02-22

 

بازگشت به بخش اول

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *