آرشیف فضل الرحیم رحیم

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم فضل الرحیم رحیم

 

 

 

مطالب سال 2012 م:

43- همراه با بهترین شادباشهای نورورزی و آرزوهای بهروزی — فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد – 2012-03-19 

42- برنامۀ پُر از خاطره ومتنوع نوروزی به اشتراک فامیلهای افغان در بلژیکفضل الرحیم رحیم – 2012-03-27

41- گفت وشنود با محمد ولی شاهپور رییس اتحادیۀ انجمنهای افغانها در…هالند — فضل الرحیم رحیم – 2012-02-18

مطالب سال 2011 م:

40چرا احمد سعیدی در منزلش تحت نظارت قرار دارد؟فضل الرحیم رحیم – 2011-06-15

39- گفت و شنود با داکتر عبدالواحد نظری (بخش سوم و چهارم) — فضل الرحیم رحیم – 2011-05-10

38- گفت و شنود با داکتر عبدالواحد نظری (بخش دوم) — فضل الرحیم رحیم – 2011-04-12

37- گفت و شنود با داکتر عبدالواحد نظری — فضل الرحیم رحیم – 2011-04-04

36- گفت و شنود هفته نامهء افق با فضل الرحیم رحیم – 2011-03-12

35- گفت وشنود با خانم صالحه وهاب واصل، مدیرمسوول مجله بانو — فضل الرحیم رحیم – 2011-02-07

34- تیزاب پاشی به روی رزاق مامون کار خفاشان سیاه دل است — فضل الرحیم رحیم – 2011-01-21

33- فکر ات باشه که فدا جان خبر نشه !!!!! — فضل الرحیم رحیم – 2011-01-17

32- واژه های نودر عصر نو !!! — فضل الرحیم رحیم – 2011-01-10

 

مطالب سال 2010 م:

31- ممثل،دایریکتروصورتگری باجاذبۀ ازعشق و امید…فضل الرحیم رحیم خبرنګار ازاد – 2010-10-11

30- گفت و شنود با محترم منیر سپاس ، آوازخوان با استعداد کشور ما… — فضل الرحیم رحیم – 2010-08-15

29- گفت و شنود با آقای عبید جوینده ، آواز خوان نسل جوان کشورمافضل الرحیم رحیم – 2010-06-28

28- رحیم مهریار ، مطرب آواره و آزاده ء افغان رُخ در نقاب خاک کشیدفضل الرحیم رحیم – 2010-06-23

27- گفت و شنود با محترم انجنیر یونس عزیز — فضل الرحیم رحیم – 2010-06-16

26- سر و آخر ندارد ! — فضل الرحیم رحیم – 2010-06-16

25- یک مجلس ابتکاری و خیرخواهانه ! — فضل الرحیم رحیم – 2010-06-14

24- انیسه وهاب ، هنرپیشۀ ممتاز کشورما جهان فانی را وداع گفت— فضل الرحیم رحیم – 2010-04-21

23- مجله ء بانو ، بوستان سبز اندیشه و امید — فضل الرحيم رحيم – 2010-03-31

22- گفت وشنود با احمد پرویز آهنگساز و آواز خوان خوش صدا و با ذوق — فضل الرحيم رحيم – 2010-03-29

21- گفت و شنود با هارون یوسفی — فضل الرحيم رحيم – 2010-03-17

20- گفت و شنود با محترم بشیر دژم ، هنرمند با سابقه عرصهء موسیقی … — فضل الرحيم رحيم – 2010-03-08

19- گفت وشنودبا خلیل الله وداد ، نویسنده، محقق و مترجم افغان مقیم هالند — فضل ارحيم رحيم – 2010-02-04

18- گفت وشنود با خانم صالحه وهاب واصل، شاعر ظریف اندیش… — فضل الرحيم رحيم – 2010-01-31

17- گفت و شنود با دکتر اسدالله حبیب — فضل الرحیم رحیم – 2010-01-23

 

مطالب سال 2009 م:

16- چهارمین جشنوارۀ اهدای جوایز تلویزیون آریانا — فضل الرحيم رحيم – 2009-11-15

15- پرسش حیران خان و پاسخ تلیفون جان — فضل الرحيم رحيم —2009-10-28

14- حاجی عبدالغفار سلیمانخیل جان به حق سپرد — فضل الرحيم رحيم – 2009-10-04 

13- وای برحال ما — فضل الرحيم رحيم – 2009-09-13

12- گفت و شنود با دوشیزه فاطمه سجادی — فضل الرحيم رحيم – 2009-05-12

11- گفت وشنود با آقای محمد زرگرپور ، شاعر کشور ما مقیم المانفضل الرحيم رحيم – 2009-05-08

10- گفت و شنود فضل الرحیم رحیم ، خبر نگار ازاد با ساغر مژگان… — فضل الرحيم رحيم – 2009-04-07

9- گفت و شنود فضل الرحیم رحیم ، خبر نگار ازاد با ولید تمیم — فضل الرحيم رحيم – 2009-03-31

8- گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد ، با داکترپروین پژواک — فضل الرحيم رحيم – 2009-03-31

7- مزمل فاروق ، عضو فدراسیون شمشیر بازی افغانستان — فضل الرحيم رحيم – 2009-02-09

6- گفت و شنود فضل الرحیم رحیم ، خبرنگار ازاد با اوازخوان خوش صدا سمیع نارام – 2009-02-08

5- گفت وشنود فضل الرحیم رحیم ، خبرنگار ازاد با عتیق رحیمی…—2009-01-27

 

مطالب سال 2008 م:

4- جانم بگو — فضل الرحيم رحيم – 2008-11-17

3- حشمت خان ،با همه آرزو ها… چشم از جهان بست — فضل الرحيم رحيم – 2008-11-20

2- نام عتیق رحیمی ، در فهرست برندگان صدوپنچ سال فعالیت جایزه ادبی… — فضل الرحيم رحيم – 2008-11-12

1- داکتر واحد نظری ، دایرکتر ، سناریست و طنز نویس موفق… — فضل الرحيم رحيم – 2008-11-11

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *