آرشیف لامعه

 

مقالات و مطالب ارسالی محترمه لامعه

 


 

مطالب سال 2010 م:

8- د بشر سعادت په څه کی دی؟ — لامعه – 2010-02-08

7- بکتاش و مسابقه قهرمانی اروپا — لامعه – 2010-01-13

 

مطالب سال 2009 م:

6- اولین گردهمائی ورزش کاران افغان در اروپا، موفقانه تدویر یافت — لامعه – 2009-12-26

5- مکتب سپورت رزمی بکتاش  سعیدی… به رسمیت شناخته شد! — لامعه – 2009-12-24

4- بکتاش  شیر افغان  در مسابقه قهرمانی اروپائی سال  2010  اشتراک مینماید — لامعه – 2009-12-02

3- گزارشات موثق از  پشت پرده  ! — لامعه – 2009-11-26

2- گزارشات موثق از  پشت پرده  ! — لامعه – 2009-11-23

1- حامد کرزی سوگند وفاداری یاد کرد. — لامعه – 2009-11-19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *