آرشیف محمد حلیم تنویر

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم دکتور محمد حلیم تنویر

 

 

 

مطالب سال 2012 م:

13- نوروز جشن قدیم آریایی ها — دکتور محمد حلیم تنویر – 2012-03-20 

12- روز جهانی زن، روز ظلم و اسارت زن در افغانستاندكتور محمد حليم تنوير – 2012-03-10

11- جايگاه زن در اسلام — ارسالی: دکتور محمد حلیم تنویر – 2012-03-08

10- کتاب (محمود طرزی) با عنوان دومی (استقلال افغانستان) — دکتور محمد حلیم تنویر – 2012-02-16

9- حالا بايد حزب اسلامي در محور قرار بگير د دکتور محمد حلیم تنویر – 2012-02-13

8- طرح جامع براى حل بحران افغانستان انجنیر گلبدین حکمتیار – 2012-01-27

7- عامل فساد در افغانستان کیست؟ — دګتور محمد حلیم تنویر – 2012-01-27

6- کتاب (افغانستان و علامه اقبال) — دکتور محمد حلیم تنویر – 2012-01-04

 

مطالب سال 2010 م:

5- نقش حزب اسلامی افغانستان دراعاده صلح و امنیت دکتور محمد حليم تنوير – 2010-01-24

 

مطالب سال 2009 م:

4- پروازگاه انبیاء — دکتور محمد حليم تنوير – 2009-01-14

 

مطالب سال 2008 م:

3-  مختصر زنده گی نامه وخط مشی محمد حليم تنوير نامزد انتخابات رياست جمهوری افغانستان —2008-11-20

 

مطالب سال 2007 م:

2- زبان دری،فارسی قدیم نیست — دکتورمحمدحليم تنوير— 2007-12-25

1- پشتوقديمی ترين زبان آريائی — دکتورمحمدحليم تنوير— 2007-10-31

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *