بحثها و انعکاسات — ادارۀ صدای افغان

 

بحثها و انعکاسات

inekas

جهت استفاده بهتر بازدید کنندگان سایت، آن مقالاتی را که مداخله نویسندۀ دیگری

 را در پی دارد، بعد از نشر، درین آرشیف باهم یکجا کردیم .

 

مباحثه میان محترم حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی و محترم محمد امین حکمت:

حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی: غروب خورشید

محمد امین حکمت: غروب خورشید آقای مصباح “هراتی

حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی: برادرم جناب آقای امین حکمت

محمد امین حکمت: محترم آقای مصباح

 

مباحثه میان محترم محمد نور و محترم حمید عطا:

محمد نور: قانونی صاحب اسلام را پیاده ساخت!!

حمید عطا: در تعقیب نوشته: قانونی اسلام را پیاده کرد

 

تذکر صدای افغان به عزیزعزیزی (متقلب):

ادارۀ صدای افغان: ذلیلی که فخرش به مزدوری است

 

مباحثه میان محترم حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی و محترم عبدالله عابد کابلی:

حجت الاسلام غلام سخی مصباح هراتی: جهل انحراف خرافات درحاشیه عاشورا

عبدالله عابد کابلی: ملاحظا تی بر نوشته ای آقائ مصباح- هراتی پیرامون (( جهل ، انحراف، خرافات… ))

عکس العمل محترم میرویس افغان در برابر محترم شریف سعیدی:

میرویس افغان: به جواب لا طا ئلات ونوشتۀ گستاخانه وموهــن شریف سعیدی

عکس العمل محترم میرویس ملت یار در برابر محترم نذیر ظفر:

میرویس ملت یار: مکثی بر نوشتۀ اقای نذیر ظفر

عکس العمل محترم عبدالله عابد کابلی در برابر محترم عبدالقدیر علم:

عبدالله عابد کابلی: کور خود بینای مردم

عکس العمل محترم محمد عزیز عزیزی در برابر محترم عبدالحی پیرزاده:

محمد عزیز عزیزی: پاسخی برای رفع شبهات جناب عبدالحی پیرزاده… – قسمت اول

محمد عزیز عزیزی: پاسخی برای رفع شبهات جناب عبدالحی پیرزاده… – قسمت دوم

محمد عزیز عزیزی: پاسخی برای رفع شبهات جناب عبدالحی پیرزاده… – قسمت سوم

عکس العمل محترم محمد عزیز عزیزی در برابر محترم عبدالعزیز اویانی:

محمد عزیز عزیزی: در پاسخ به ابهامات انجنیر صاحب عبدالعزیز اویانی

مباحثه میان محترم استاد صباح و محترم عمر عطا:

استاد صباح: بهاردلنشين وخوشبختي همقرين باد/ بخش اول

استاد صباح: بهاردلنشين وخوشبختي همقرين باد/ بخش دوم

محمد عمر عطا: آقای صباح و رقص دختران هندی

بازگشت به بخش اول

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *