آرشیف احمد محمود

 

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم احمد محمود


مطالب سال 2012 م:

5- تصاویری از خانواده ای مرموز که ۴ دست و پا راه میروند — احمد محمود – 2012-04-11

4- کرزي لالا ته — احمد محمود – 2012-03-16

 

مطالب سال 2010 م:

3- مصاحبه تلویزیونی جالب و دیدنی نمایندهٔ حزب اسلامی افغانستان با زهره یوسفی — احمد محمود – 2010-08-16

مطالب سال 2009 م:

2- غزۀ سربلند و مقاوم! سلام بر مدافعان مؤمن و دلير تو!! — احمد محمود —2009-01-11

مطالب سال 2008 م:

1- بازيگران بازی های سه دهۀ اخير- ارسالی احمد محمود – 2008-12-16

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *