تبریکی عید سعید رمضان — نورالله وثوق

 

 

 

تبریکی عید سعید رمضان

 


نورالله وثوق

 

 

عید سعید فطررا به همه دوستان عزیزم تبریک عرض می کنم

ارادتمندتان

نورالله وثوق

 


موج بوسه

نگاه بسته را وامی کند عید

دلت را عین دریا می کند عید

روان عاشقان تشنه لب را

زموج بوسه افشا می کند عید

نورالله وثوق

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *