پیام تبریکی — دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومن

 

 

پیام تبریکی

 

دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند

 

حلول عید سعید فطر یعنی جشن خدا پرستان مسلمان را به هموطنان گرامی خود ازصمیم قلب تبریک وتهنیت می گویم و امید دارم که همه ما از تمرینات معنوی رمضان شریف برای زندگی دینوی و اخروی خود چیز های آموخته باشیم

و به امتناع جوئی ازمصرف بیحد یعنی اصراف ، ممارست حاصل کرده باشیم و از عبادت وخشیت برای خدای حظ برده باشیم و با چراغ های ازمحبت ، اخوت و بردباری قلوب خود را منورساخته باشیم.

 

امید وارم که درایام رمضان مبارک با فرشتگان همسفره شده باشیم و تجربه عبادت همه مارا ، با انوار معنوی آشنا تر ساخته باشد و توشه راه برای عقبی باخود جمع کرده باشیم و نام نیک درین سفر کمائی کرده باشیم ، و ایمان ما نسبت بخدا ، کتاب خدا ، رسولان خدا ، ملائک ، قدر ، منبع خیر وشر و روز واپسین قویتر وراسختر گردیده باشد.

 

امید دارم که با برپا کردن نمازعید رمضان، بازهم نمائی از توحید درقلب مومنین تجلیات مستمر دربیرون داشته باشد.

البته خوشی وسعادت ازخدای غفور ورحیم به همه ما طلبگارم و آرزومندم که تا عید رمضانی که درانتظار داریم ، افغانها درکشور خود موفق گردند که دست اشفالگران و ستم پیشگان را کوتاه سازند و ملت افغان به صلح و آرامش دسترسی یابد ، عدالت دامن گستر گردد ، عمران وطن در کشور یک مسئولیت همگانی تلقی شود، و متقیان یعنی کسانی که از خدا پروا دارند ، اداره ملک وملت دردست گیرند ، صاحبان علم و روشنگران دین و جوانان روشن ضمیر برای ترقی اسلام ومسلمین و آبادانی کشور درداخل وخارج ازوطن همدست وهمکار گردند.

 

ودعا می کنیم که:

جاهلان سرور شدستند و ز بیم
عاقلان سرها کشیده در گلیم

هین روان کن ای امام المتقین

این خیال اندیشگان را تا یقین

(مولوی)

 

بااحترام

برادر ودوست شما

محمد عظیم آبرومند

(عضو کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان)

30 رمضان 1433 هجری قمری     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *