آرشیف داکتر رمضان بشردوست

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم داکتر رمضان بشردوست

 


 

مطالب سال 2010 م:

3- زندگینامه داکتر رمضان بشردوست سایت شخصی داکتر رمضان بشردوست – 2010-02-10

2- پيشنهاد شما چیست؟— داکتر رمضان بشردوست – 2010-01-06

 

مطالب سال 2010 م:

1- دلوی او مهربان څښتن په نامه او د شهیدانو په یاد — رمضان بشر دوست —2009-06-12

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *