حکایتها ونکته ها — برهان الدین سعیدی

 

 

حکایتها ونکته ها

 

ارسالی: برهان الدین سعیدی

 

کتاب « حکایتها ونکته ها » مجموعه از : حکایتها، اشعار، افکار بزرگان ، ضرب المثلها و لطیفه ها است که به قلم  توانای  سید حنیف « نافــذ »  فرزند  سید همایون « اولسي »  نویسنده  و ژورنالست توانای  کشور ما ؛  به رشته تحریر درآمده است .

کتاب « حکایتها ونکته ها »  به صحافت عالی  در ۱۵۰صفحه  زیور چاپ  یافته که  متشکل از دو بخش  است :

بخش اول :  قصه های مانند : «  کاج  ، ندامت ، بهای آز …و .. آزادی ، فریب ، گنج رویآ ، عدالت جنگل، و کبوتر و دوستش » است ،  که  برای  جوانان و  نوجوانان  بشکل آزاد باز نویسی  نوشته  شده و بخش دوم :  شامل مطالبی  نهایت زیبایی  و آموزنده  هستند  که از منابع  گوناگون  گرد آوری و تتبع  و نگارش  یافته است .

محترم سید حنیف « نافذ » در کتاب خویش کوشیده است  تا جنبه های  سرگرمی  و تفریحی، توام با  لذت بخش ، آموزنده و فکربرانگیز ر ابا قلم  توانای  خویش برای خواننده  تقدیم  کند  که  در لابلای محتویات آن  میتوان  سیمای خوبی ها و بدیها ، زیبایی ها و زشتی ها ، بیعدالتی ها و عدالت خواهی ها را به  وضاحت ، دریافت  کرد  و از مطالعه آن  حظ  و لذت برد .

سعیدی

 ۸  می ۲۰۱۲ میلادی  ــ  المان

 

ایمل ادرس : سید حنیف « نافذ » 

saidnautasch@live.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *