وفات داکترعبدالصمد حامد ضایعه ای برای صلح خواهان افغان — کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

انا لله وانا الیه الراجعون

 

وفات داکترعبدالصمد حامد ضایعه ای برای صلح خواهان افغان

 

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان امروزاز وفات داکتر عبدالصمد حامد سابق رئیس پوهنتون کابل و وزیرپلان افغانستان اطلاع یافت.
وفات داکتر عبدالصمد حامد یک ضایعه بزرگ در حلقات روشنفکری و سیاسی جامعه افغانی می باشد. از خدای رحمن و رحیم برایش مغفرت طلب می کنیم و برای بازماندگانش صبر جمیل خواهانیم.
داکتر عبدالصمد حامد که فردا30دسامبربعدازادای جنازه درشهر اسن آلمان وبعدازمیدان هوائی فرانکفورت به وطن (کابل)انتقال مییابد  ،یکی ازشخصیت های برجسته کشور در صحنه حیات سیاسی کشور بوده که فعالیت های مستمر وی علیه رژیم دست نشانده کمونیستی  درایام اشغال وطن از طریق قشون سرخ چشمگیر بوده ، نقش فکری و سیاسی وی در اثر گذاری بالای حلقات روشنفکری افغان غیر قابل انکار است.
داکتر عبدالصمد حامد به همه حلقات سیاسی افغانی از طریق مشاورت و نوشتن  مقالات  و طرح های ارزنده جایگاه ارجمند داشته ، وی نه تنها یک شخصیت علمی برازنده در بخش حقوق بود ، بلکه یک مرد پژوهشگر در همه ساحات سیاسی تلقی میگردد. نوشته های اخیر عمرش یعنی در دوره هجرت بیشتر متاثر از اساسات اسلام بود. به وطن، مردم وطن همیشه می اندیشید. کتابیکه همیشه مونث و همراش بود قران عظیم الشان بود. نظریات وی متاثر از روش فکری سید جمال الدین افغان بوده و متعقد بود که اسلام دینی است که برای حفظ وحراست کرامت انسانی پایه های محکم داشته وزندگی باشرف و با امن را در سایه اسلام متصور می دانست. وی در ایام آخر عمر خود  می اندیشید و معتقد بود که آینده بشر درگرو اسلام به فلاح و رستگاری می رسد.
کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان همیشه از نظریات نیک و ارزشمند وی بهره مند بوده و بصراحت میتوان ادعا نمود که داکتر عبدالصمد حامد یکی از اعضای برجسته و دلسوز کمیسیون صلح و آزادی اهداف صلح خواهانه کمیسیون را  تقویت بخیشده است. وی مطمئن بود که ایالات متحده امریکا مجبور به عقب نشینی از افغانستان خواهد گردید و ملت افغانستان حتما در یک فضای امن و صلح یک زندگی شرافتمند را سپری خواهند کرد.
کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان یک بار دیگر برایش دعای مغفرت می کند و به دوستان و بازماندگانش صبر جمیل خواهان است

بااحترام

 کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

30 دسامبر 2012 میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *