مجموعه ای از گفتار های نیک — انجنیر محمد نذیر تنویر

 

 

مجموعه ای از گفتار های نیک

 

 

تهیه کننده: انجنیر محمد نذیر تنویر

 

 

پیشگفتار:

مجموعه ای از گفتار های نیک، اقتباس یافته از کتاب لله )ج(، سنت پیاٌمبر )ص(، بزرگان دین، دانشمندان، رجال سیاسی و بعضاً برداشت های بنده از نوشته های رجال علم می باشد که بطور هفته وار در روی صفحه فیس بوک بنده در جریان سال  2102 میلادی نشریافت .

شاید در طرز بیان و تحریر، کمی و کاستی های مشهود باشد که قبلاً از آن پوزش می طلبم. اما عمق مطالب تنها در رساندن پیام به شیوه های رسا و زیبا خلاصه نمی شود.

تعمق و تفکربیشتر در مفاهیم آن، بدون شک دستآورد های حیاتی و بیشتری را برای ما به ارمغان خواهد داشت.

 

برای دریافت و باز دید این مطلب جالب و مفید به شکلPDF ، لطفاً بر اینجا کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *