اختلاف دولتمردان، باعث تشدید طرحهای دُشمنان میگردد — میرعنایت الله آشفته

 

اختلاف دولتمردان، باعث تشدید طرحهای دُشمنان میگردد

 

 

میرعنایت الله آشفته

17 دیسمبر2012 

 

 

در نظراست اهمیت طرح و تلاش یک نماینده مجلس و دستیار پارلمانی وزارت امور خارجه بریتانیا را که در روز نامه  ایندی پندنت  به تاریخ 9 سپتمبربه نشر رسیده است، با شما وطنداران شریک ساخته، و تبصرۀ داشته باشم . گرچه خبر نونيست و بار نخست هم نميباشد که مقامات کشورهای مختلف در مورد تجزیه افغانستان اظهار نظرهاى سخیفانه و سبُک سرانه مینمایند و با ارائه نظریات و توصیه های غیر دقیق و سلیقه اى شان برای افراد گُمراه  و منتظر  دريافت بهانه ، جهت راه اندازيى  سروصداهاى ميان خالى چون ، نظام ریاستی  یا پارلمانی،  فدرالی یا متمرکز ، " پلان  ب  "  يعنى افغانستان شمالی و جنوبی ، طرحی که قبلاً توسط آقایان پترگالبرت، دی بلک ول، کانگرسمن های جمهوریخواه و دیموکرات های امریکا، و آقایان دناروهرباکر و شُرکا ارائه داده شده بود، که به دلیل ضعف نیروهای علاقمند و مُجريان داخلی شان و حساسیت های شدید هموطنان ما، ناکام و قابل اجرا دانسته نشد.

 

حالا آقای توبیس الوود طراح  پلان جدیدى بنام " پلان  سى " ( كه در واقع مبتنى است بر تجزيۀ  كشور به هشت حاكميت مجزاى محلى ولى ظاهرأ زير نام مدرن به اصطلاح فدراليزم ) نظريات خود را با مقامات بریتانیا، امریکا و پاکستان در میان گذاشته، و مقامات بریتانیا نیز تایید میدارند که نظریات آقای الوود به آقای ویلیام هیگ  وزیر امور خارجه‌بریتانیا، تحویل داده شده و مقامات واشنگتن و لندن روی آن صحبت نمودند ، سرگرمى جديد  مداخله گران بى آزرم را تشكيل ميدهد .

 

هموطنان عزیز :

 قوای ظاهراً ناکام ائتلاف، پس ازسپری نمودن 11سال جنگ و تحمیل تلفات سنگین و ظلمانه بر مردم بی دفاع ملکی افغانستان آرزو دارند، باحضوراستراتیژیک شان پس از سال 2014 صرف نظراز اینکه با چند هزار سرباز متشکل از چند کشورباقی میمانند،  با استفاده از تداوم نفوذ وتسلُط  برجنگسالاران، کشور را درخطوط سمتی، زبانی و قومی به طرف تجزیه و ایجاد حکومات محلی سوق وهدایت نمایند!

 

 به عقیده و برداشت جمعی از دوراندیشان وطن دوست و ملی گرا، این روش ناپسند وغلط، یکی از جمله علل  تشویش براى کشور تروریست پرور پاكستان و همچنان ایران  بخود گرفتار دانسته می شود.  زیرا تجزیه قومی و زبانی منطقاً منحصر به افغانستان باقی نمانده و مسائل   چون  پشتونخواه خيبر به پشتونستان  ، جدايى طلبان  بلوچ به بلوچستان ، كرد هاى انتظار الحاق به کُردستان وتجربه های …  که نهایتاً منجر به تقسیم مجدد منطقه خواهد گردید، مطرح می گردد

  گذشته به تكرار نشان داده است كه  نیروهای جنگندۀ مخالف در واقع به یک دیگر تسلیم نمی شوند و مناطقی را نیز در اختیار خویش دارند، بناً در مناطق خود آزاد بمانند ، مشروط به همکاری با ما (ائتلاف) !

 

 اما آنچه در این برنامه تازگی دارد، هشت قسمت  كردن یا هشت حکومت  محلی بوجود آوردن است که دانسته نشد بنابر کدام دلیلی عدد هشت !؟  انتخاب گردیده است . شاید ، به افتخار فاتحین !؟ 8 ثور و نتایج حاصلۀ جهاد به سرقت بُرده شدۀ مردم افغانستان ، كه مى خواهند به هشت ایالت تقسیم  گردانيده شوند؟  تصادفی نیست که سرمایداران بزرگ ، بخصوص کمپنی های تولید  اسلحه، انرژی و نفت، دولتمردان و سیاست مداران  و  تعدادى از نمایندگان مجالس ، در کشورهای عقب نگهداشته شده را اجير مينمايند و یا مهره هايى را بقدرت می رسانند، تا از ایشان منحیث جاده صاف کن استفاده ابزارى نمايند.

بناً چهره های آزمون شدۀ سیاسی ما دریک دور باطل خبيثه ، از مدت 35 سال درگیر یک سلسله زد وبند هايى که خود نیز ازعُمق قضایا سردرنمی آورند گيرمانده اند و به دساتير و هدایات ولینعمتان خویش  بین هم  به اختلاف ادامه میدهند.

 

انکشافات تازه وسازش های پاکستان با امریکا وکنفرانس بازی های اخیراسلام آباد،ترکیه،تهران،هند،جاپان،قطر،برلین لندن،واشینگتن، پاریس و… ایشانرا به اصطلاح کلافه نموده و حرفی برای گُفتن ندارند.

 

آنچه را میتوان به صراحت بیان نمود، متضرر شدن بیشتر مردم افغانستان وناکامی و شکست ذلت بار مدعیان قدرت ! در دولت و مراکز تجمُع به اصطلاح اپوزيسیون شان روشن است . باچنین وضع وعدم تشخیص دوست از دُشمن، می توان درامۀ رقابت ملیونران غیر مشروع را بنام انتخابات سال 2014  ازحال پیش بین بود.

                                                                       

 پایان                                                      

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *