تخطی تخطیست، چه کم باشد چه زیاد — انجنیر فضل احمد افغان

 

تخطی تخطیست، چه کم باشد چه زیاد

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا: ۲۲نومبر ۲۰۱۳م

 

قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم، ترجمه قسمت اخیر نامه مؤرخ ۲۰نومبر۲۰۱۳م، جلالتماب بارک اوباما رئیس جمهور امریکا را که عنوانی جلالتماب آقای حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده به توجه هموطنان عزیز برسانم که چنین خوانده میشود:

 

" با این توافقنامه جدید قوای امریکائی به منظور عملیات نظامی به منازل افغانها داخل نخواهند شد، مګر در حالات فوق العاده که خطر متوجه حیات و عضوی امریکائی ها باشد.

 

تعهدات اضلاع متحده به استقلال،تمامیت ارضی،و وحدت ملی افغانستان چنانکه در مؤفقتنامه مشترک ستراتجیک درج است، چون احترام ما به حاکمیت افغان دوام خواهد داشت"

نامه آقای اوباما مخصوصآ قسمتهای که به رنګ سرخ نشان داده شده من را به یاد ګفتار یک داکتر انداخت و آن اینستکه:

 

روزی دوشیزه ای نزد داکتر نسائی رفت که معاینه حاملګی را انجام نماید، باختم معاینه داکتر برایش ګفت که بی بی جان حامله هستی، دوشیزه ازداکتر پرسید چقدر حامله؟ داکتر برایش ګفت که حاملګی کم و زیاد ندارد، حامله هستی.

 

حال وقتی از تخطی به حاکمیت حرف میزنیم تخطی به یک کشور و یا به یک منزل و یا حریم شخصی تفاوت ندارد یعنی تخطی کم و زیاد ندارد، تخطی تخطیست چه کم باشد چه زیاد.

 

در حالکه قانون اساسی افغانستان حق تخطی به حریم اتباع خود را به اورګانهای دولتی افغان بدون اجازه محاکمه نداده باشد و مصؤنیت افغانها به اساس قانون اساسی تظمین شده باشد چطور یک بیګانه میتواند بدون حکم محاکمه افغانستان خود سرانه تحت عنوان " حالات فوق العاده" به حریم خواهران و برادران افغانما چون ګذشته های خونبار داخل شوند و میګویند که" احترام ما به حاکمیت افغان دوام خواهد داشت" مطلب آقای اوباما کدام حاکمیت است؟

 

عرایض من خدمت هموطنان عزیز تقدیم شد امید دانشمندان مخصوصآ حقوقدانان افغانما در این موقع خطیر با در نظرداشت مسؤلیتهای ملی،وجدانی،اخلاقی،اسلامی،بین المللی و افغانی در مورد نامه آقای اوباما و مؤفقتنامه امنیتی تحت بحث در جرګه به اصطلاح مشورتی کابل ابراز نظر فرمایند

خداوند حافظ ملت افغان و افغانستان باشد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *