فرارسيدن روز جهانی قدس بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد — سليمان شاه صوفی زاده

 

فرارسيدن روز جهانی قدس بر عموم مسلمانان  جهان مبارک باد

 

فرا رسيدن روز جهانی قدس را که روز مقابله مستضعفين با مستكبرين، روز تجلي اتحاد امت اسلامي عليه اسرائيل غاصب ، روز ف‍ري‍‍اد مظلومان فلسطينی‌ع‍ل‍ي‍ه‌ ‌اش‍‍غ‍‍ال‍گ‍ر‌ان‌ و روز م‍ح‍ك‍وم‍ي‍ت‌ ص‍‍ه‍ي‍ون‍ي‍س‍ت‌ هایوحشی ميباشد، به تمام مسلمانان جهان صميمانه تبريک ميگويم.

 

ضمن گراميداشت اين روزمبارک که هرسال در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان، مسلمانان در نقاط مختلف  جهان با رهپيمايی ها و اعلام همدردی وغمشريکی ايشان با ملت قهرمان فلسطين از آن تجليل به عمل ميآورند، از همۀ مسلمانان جهان مخصوصاً هموطنان عزيز خويش دعوت مينمايم تا حمايت راسخ خودرا از ملت مظلوم وزجرکشيدۀ فلسطين اعلام نموده، ندای مظلوميت فلسطينيان مظلوم را به سراسر جهان رسانده، وجدان های خفته را در هرگوشه وکنار جهان بيدار نمايند.

 

قدس قبله نخست مسلمانان جهان و سرزمين اصلي و موطن ميليونها فلسطيني است كه استكبار جهاني با براه انداختن صهيونيسم جنايتكار اين سرزمين را از دست ساكنان اصلی اش خارج و تحت سلطه نيروهاي اشغالگر يهودی قرار داد.

بناءً وجيبۀ هرمسلمان با احساس و آزاده است تا از نخستين قبله وسرزمين وزادگاه پيامران الهی حمايت نموده، درين روز پر شکوه وبا عظمت حد اقل با صدای رسا وزبان حق وحقيقت، بيزاری اش را از جنايات وستم استکبار جهانی  در سائر نقاط جهان خصوصاً کشورهای اسلامی چون افغانستان عزيز، عراق، سودان وفلسطين اعلام نمايند.

 

مسلمانان جهان بايد بدانند که انديشه پليد صهيونيستي در محدوده فلسطين مظلوم خلاصه نمي ‌شود، بلکه اين توطئه تمام جهان اسلام را شامل ميباشد. چنانچه ميبينيم که امروز نه تنها کشورهای چون افغانستان، سودان، فلسطين، لبنان وعراق در آتش مکر وحيلۀ اين دجالان زمان ميسوزند، بلکه آهسته آهسته شعله های اين آتش دامنگير کشورهای ديگری  چون پاکستان که يگانه کشور اسلامی دارندۀ قدرت اتمی در جهان ميباشد، نيز ميگردد.

 

در اخير به افتخار وگراميداشت اين روزپر شکوه جهانی، پارچه شعری را تحت عنوان " د زړه آواز" به زبان پشتو که قبلاً سروده ام ودر آن از ملت مظلوم وشکيبای فلسطين نيز ذکر به عمل آمده است، خدمت هموطنان با احساس، مجاهد و غيورم تقديم ميدارم.

 

والسلام

 

با احترام

سليمان شاه صوفی زاده

د زړه آواز

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *