دروغ پردازی های علی دیانتی — سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دروغ پردازی های علی دیانتی

 

با عرض سلام و ادب خدمت تمام خوانندګان محترم سايت صدای افغان. وسلام وصلوات خداوند پاک بر روان شهدای ګلګون کفن کربلا  و شهیدان پاک غزه و تسلیت برتمام بازمانده ګان شان و تسلیت بر تمامی آنعده مومنینی که از ته قلب اسلام عزیز را درک کرده اند و با شعور اسلامی، عمل اسلامی، ګفتار اسلامی و سیاست اسلامی در دنیای معاصر زندګی میکنند.

خدمت عزیزان محترم باید خاطر نشان بسازم که چند روز قبل شخصی به اسم علی دیانتی دربخش مقالات وتحليل های سایت زیبای صدای افغان مضمونی راتحت عنوان "غزه و حما س قربانی اهداف پلید درایران" ارسال کرده بودند که از آن غیر از تعصب و نفرت کورکورانه دیګر هیچ چیزی معلوم نمیشد. من منحیث یک مسلمان وظیفه دینی و اسلامی خود دانسته این نبشته را خدمت شما دوستان و خوانندګان عزیزو شخص علی دیانتی تقدیم میدارم تا شما قضاوت بکنید و خود جناب علی دیانتی ازسیاست غلط فعلی که در جهان اسلام به چالش در آمده است با خبر شود.   

در شرایط امروزی که ما مسلمانان زندګی میکنیم با کمال تآسف اشخاصی پیدا میشوند که بدون آګاهی و دور از حقیقت دست به نوشتن مطالبی میزنند که هیچ حقیقت ندارد و غافل از اینکه آله دست دشمنان اسلام شده به افتراء محض نیز میپردازند که جناب (علی دیانتی) نیز یکی از آنها میباشد و با اسم مستعار آمده با برداشت سیاسی غلطی  که از حال و اوضاع جهانی دارند، به یک سلسله مطالبی قلم فرسایی نموده است که مرا مجبور به نوشتن چند سطر ساخت تا جوابی باشد که خاطر ایشان روشن ګردد. 

اول اینکه در کشور ایران از هر نژاد، دین، مذهب و قوم زندګی میکند و ما میتوانیم که ایران را یک کشور کثیرالملیتی نامید و در بین ۷۵ الی ۸۰ میلیون جمیعتی که در آن کشور زندګی میکند، شاید که هیچ پدری پیدا نشود و یا حتی در جهان هیچ پدری پیدا نخواهد شد که به خاطر بقای خود آن دلبندی را که علی دیانتی از آن یاد نموده است، از فرق تهی دستی در بدل یک میلیون تومان به خاطر زندګی خود به فروش برساند. زیرا ایران یک کشور ثروتمند است ومردم با همتی دارد. درقسمت دخترانی که به کشور های خلیج فارس برای تن فروشی قاچاق میګردند، باید من و شما منحیث ۲ انسان از این عمل متآثر شویم و از بارګاه خداوند متعال آنعده اشخاصی که چنین اعمال زشت را انجام میدهند، قسمی که در وطن عزیز ما نیز در جریان جنګ های داخلی یک تعداد اشخاصی که نوکر و غلام عرب ها بودند یک تعداد زنان و دختران افغان را به اعراب و باداران شان بفروش رساندند، تمنا نمایيم که خداوند عادل در همین دنیا به همه این اشخاص جزای اعمال شانرا بدهد.

 من میدانم که شما بدون معلومات و آګاهی  از آنعده دخترانی که در کشور های خلیج فارس به تن فروشی میپردازند در نبشته تان وسیله ساخته اید که اصلا برای آنها اسلام، فرهنګ و انسانیت ارزش ندارد. من و آنعده از هموطنان من که در اروپا زندګی میکنند میبینند که ایرانی های که در اینجا استند به چه اندازه عیاش و بی بندوبار استند. من از آقای علی دیانتی میپرسم که آیا در اروپا نیزآنهارا قاچاقبران به خاطر تن فروشی مجبور میکنند؟ من میدانم که شما جوابی ندارید. من خودم جهت آګاهی شما جواب میدهم. قسمی که در بالا اشاره نمودم در ایران ادیان مختلف، نژاد های مختلف، اقوام مختلف، حتی زبان های مختلف وجود دارد. که یک تعداد بخاطر خواست خودشان دست به چنین کارها میزنند، زیرا سرشت شان چنین است. و یک تعداد به دستور باداران شان و به خاطر بد نام کردن رژیم اسلامی دست به چنین اعمال زشت میزنند. زیرا اګر دوستان به یاد داشته باشند جورج بوش ریس جمهور امریکا به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی را از داخل از بین ببرد مبلغ پنجصد میلیون دالر را تنها صرف اعلان و پورو پاګند جهت تغیرمفکوره مردم ایران تخصیص داده است.

شما(علی دیانتی) در مقاله تان ګفته اید که( رئیس جمهوری که به قول خودشان دو بار با رای بیست میلیون مردم انتخاب شده است ـ توسط ولی فقیه، شاه سلطان حسین بی غیرت خطاب میګردد که چرا ایران عصر صفوی را در برابر حمله افغانها بی دفاع رها کرد و خود رهبر جمهوری ضد اسلامی، نیرو های حماس را پس از تحریکات چندین ساله آنها بر علیه اسرائیل تنها ګذاشت وبه وعده دفاع نظامی خوداز آنها وفا نکرد).

و یا هم در قسمت حزب الله لبنان با آن همه بی اطلاعی، و با آن همه نداشتن دانش سیاسی بی پروا نوشته اید که (رژیم ضد اسلامی به رهبران حزب الله قول داده بودند در برابر اسرائیل تا آخرین لحظه از آنها حمایت خواهد کرد، اما به وعده خود وفا نکرد ) و باز هم عین جمله را در باره حماس تکرار نوشته اید.

ببینید آقای مستعار نام (علی دیانتی)! اول اینکه از نوسته شما معلوم نشد که شاه سلطان حسین را بی غیرت رئیس جمهور ایران خطاب کرده است یا ولی فقیه؟ فرق نمیکند اګر هدف شما رئیس جمهور باشد یا خود رهبر دینی آنها باید بګویم که زمانیکه حدود اربعه یک کشور تعیین ګردید دخالت کشور دیګر از نظر قانون تجاوز نامیده میشود. وقتی که ما افغان ها تجاوز خارجی هارا در هر مقطع زمانی محکوم میکنیم و هر قاعد و یا پادشاه و یا هر رئیس جمهوری که با عث فروختن وطن شود و یا شده باشد ما آنرا محکوم میکنیم و این یک جفای است که شخص اول یک کشور آنرا سبب میګردد.و همچنان این دفاع کردن از وطن و وطنفروش را محکوم کردن کار و وظیفه هر کسی که دارای حس وطن دوستی باشد میباشد. اینکه آخرین شاه خاندان صفوی یک شخص عیاش و بی بندو باری بود و با ګرفتن تاج شاهی از پدر در کار های بد اخلاقی پرداخت وکشورش را به هرج و مرج فرو برد و اصلا در امور مملکت هیچ توجه نداشت. ودر آن زمان که در افغانستان غلجایی ها و ابدالی ها در قدرت بودند به ایران حمله کردند و شهر اصفهان را به تصرف در آوردند. این عملی را که سران افغان در آن زمان انجام داده است با عث افتخار من و تو که افغان استیم میباشد و از عمل کرد شان تقدیر میکنیم و اینکه یک ایرانی از عمل بی غیرتی یک شاه عیاش و بی کفایت خود به بدی یاد میکند با عث میشود که جناب شما (علی دیانتی) آنرا مقایسه غیر منصفانه و بدون توجه به همه ابعاد جنګ در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی نمایید و از یک مسئله که مانند آفتاب هویدا است نه تنها چشم پوشی میکنید، بلکه خودرا هم آله دست دشمن جهان اسلام میسازید و هم مرتکب ګناه میشوید زیرا دروغ ګفتن در ذات خود ګناه است.

شما در نبشته تان ذکر کرده اید که ایران و یا رهبران ایرانی به وعده که به حماس داده بودند که از آنها دفاع نظامی میکنند وفا نکردند. ببینید آقای دیانتی آیا میدانید که کشور جمهوری اسلامی ایران درچه وضعيتی قرار دارد؟ امریکاو تمام کشور های غربی   و خود رژیم غاصب با آن همه قدرت و توانایی که دارند در طول این سه دهه کوشش دارند تا بهانه یی پیدا کنند و کشور اسلامی يی را که خوش شما از آن نمیآید به سرنوشت کشور من و تو و کشور مظلوم عراق مبدل کند. آیا احساسات اسلامی شما به شما اجازه داد تا تنها در مقابل دفاع نکردن نظامی!!! ایران از غزه، در بین این همه کشور های اسلامی و عربی که از هر جهت به مردم فلسطین نسبت به ایران نزدیک است به چرندیات و یاوه ګویی بپردازید. و یا اینکه نظر به کدام تعصب سلیقه یی خواستید که کینه درونی تانرا توسط دروغ پردازی های که کردید بر ملاء بسازید؟ در غیر آن همه دنیا میداند که این ایران است که حماس و حزب الله است. اګر رژیم جمهوری اسلامی ایران خدای نا خواسته تغیر بخورد نه حزب الله وجود خواهد داشت و نه حماسی و همچنان آن آرمانی که همه مسلمین جهان به آرزوی رسیدن به آن است و آن هم ګرفتن بیت المقدس و یا اولین قبله مسلمانان و آزادی سرزمین اشغالی فلسطین، همه به باد فنا خواهد رفت.         

 کشور جمهوری اسلامی ایران را کشور ضد اسلامی خطاب نموده وبدون آګاهی دینی این دولت را دولت ضد اسلامی خوانده اید. من نمیدانم که شما از اسلام آګاهی دارید؟ و اسلام را تا چه اندازه مطالعه کرده اید؟ و به نظر شما جمهوری اسلامی یعنی چه؟ شاید  خاموشی که جهان اسلام و به خصوص کشور های عربی با رهبران ذلیل و بی کفایت شان که در ظاهر خودرا متآثر نشان میدهند و در اصل قضیه خود ایشان مسبب این حالت در فلسطین اشغالی استند، به فکر شما یک عمل اسلامی باشد؟من از شما میپرسم که آیا ایران با فلسطین اشغالی سرحد مشترک دارد؟ که شما از آن کشور تقاضای دفاع نظامی دارید.شما شاید اطلاع نداشته باشید، ولی من به شما خبر های ۸ ـ۹روز قبل را حتی چند ماه قبل را میدهم. درشرایطی که غزه در محاصره بود کشور مصر نګذاشت که کمک های انسان دوستانه ایران از قبیل غذا، ادویه و غیره مواد اولیه به غزه برسد. من از شما میپرسم که چرا رهبران سعودی و دیګر کشور های عربی جهت محکوم کردن، تقبيح کردن دست به دفاع نظامی از مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین نمیزنند؟ آیا این ها مسلمان نیستند؟ آیا وظیفه همه مسلمین نسیت که از برادر مسلمان خود که تحت تجاوز ۶۰ ساله قرار دارد دفاع نماید؟

رژیم جمهوری اسلامی زودتر به کدام کشور کمک کند؟ و زودتر در دهن کدام کشور بزند؟ جناب دیانتی با این جملات نا مرتب و مملو از تعصب که در قسمت آخر مقاله تان نوشته اید و حتی کمک های مالی جمهوری اسلامی ایران را سبب درګیری جنګ دانسته اید و آنرا محکوم کرده اید. با این وضیعتی که شما دارید با کمال تآسف شمارا  از جمله مخلوقاتی بايد حساب کرد و یا نامید  که اسمش را میتوان موجود متحرک ناطق با فکر غیر شعور و متعصب کور ګذاشت. زیرا شما در چنین حالات و شرایطی که در جهان اسلام و در بین چند کشوری که اسم اسلامی دارند و یګانه کشوری که در طول تاریخ از ګروه های اسلامی و نهضت های اسلامی مستقیم و غیر مستقیم دفاع نموده است کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد و این حقیقتی است که پنهان نمیشود. و دشمنان اسلام و آنانی که به نام اسلام و به اسم دفاع از مسلمین غزه سبب تفرقه در بین مسلمانان و کشور های اسلامی میګردند، باید بدانند که مسلمانان آګاه هیچ وقت فریب شما را نخواهند خورد. و اینکه شما(علی دیانتی) جهاد مقدس مردم فلسطین را نادیده ګرفته و آنرا قربانی اهداف پلید ایران دانسته اید. خود شما و آنانی که با شما هم مفکوره استند انسان های بزدل و تر سو استید که به مردم مستضعف فلسطین کمک کرده نمیتوانید و از کمکی که دیګران به آن بیچاره ګان میکنند مأیوس میشوید و آنرا دیده ندارید.

در آخر از شما تقاضا دارم که از این همه تعصب و تفرقه افګنی بګذرید. زیرا چیزی غیر از ګناه و شرمساری نصیب تان نمیګردد. و کوشش نمایید که قلب خودرا از نور اسلام واقعی که مارا جهت کمک به بیچاره ګان و مظلومین امر فرموده است منور بګردانید. آمین یا رب العالمین.

با احترام

سيد احمد بشير افضليار

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *