معرفی عمل انتحار از نگاه دين اسلام — احمد ذکی عظيمی

 

 

معرفی عمل انتحار از نگاه دين اسلام

حملات انتحاری در طول تاریخ سابقه طولانی نداشته و  بسیار کم به وقوع پیوسته است . اما       امروزه این نوع اعمال بسیار شایع شده  بیشتر رخ  داده و مورد استفاده عناصر ما جرا جو و باندهای تروریستی قرار میگرد . که   بزرگترین نمونه امروزی آنرا می توان حملات 11  سپتامبر      2001 در ایالات متحده امریکا دانست که طی آن 19 تن از افراد باند مخوف القاعده کنترول چهار فروند هواپیمای مسافربری را در اختیار قرار داده  و آن ها را به برج های تجارت  جهانی نیویورک و ساختمان وزارت دفاع امریکا

{ پنتاگون }مورد آماج قرار داده که بالاثر آن جان 2973 نفر  از شهروندان آن کشور را گرفتند

حملات انتحاری را به نوع  میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد.

حمله انتحاری با هدف.

حمله انتحاری بی هدف.

هر دو شکل حمله انتحاری در یک بستر شهری به وقوع می پیوندد .

   نوع با هدف به قصد آسیب زدن به فرد یا افرادی معین به انجام می رسد و ممکن است افراد دیگر حاضر در محل نیز کشته شوند یا آسیب ببینند ولی بی هدف برای نا امن کردن فضای اجتماعی و سیاسی مورد نظر و بر انگیختن ترس و وحشت عمومی طراحی می شود . در اقدام انتحاری به دلیل وقوع حادثه در یک بستر احتمال زیادی وجود دارد که هر فرد بی گناهی کشته یا زخمی شوند.اینکه انتحار با دین اسلام رابطه دارد یا خیر به بحث می گیریم  انتحار از دیدگاه اسلام یک عمل غیر مشروع و نا جایز بوده و هیچ گونه صبغه دینی و شرعی نداشته و ندارد . زیرا انتحار به معنی خودکشی است و خودکشی در اسلام حرام میباشد  انسان مالک نفس خود نبوده و نیست  بلکه ذات اقدس الهی  مالک و متصرف  نفس ها می باشد اسلام و مسلمانان از کسانیکه به چنین اقداماتی روی می آورند بی زارند و آن را غیر قابل توجیه می دانند . اسلام دین  صلح ، آئین  دوستی ، محبت و همزیستی مسالمت آمیز و دین دستیاری  نیازمندان و محتاجین است . در اسلام کشتن انسانهای بیگناه جواز نداشته چنانچه اگر شخصی بدون موجب شرعی قتل نفس مینماید مثل اینکه تمام افراد جامعه را به قتل رسانیده باشد .  خداوند در قرآن کریم برای مسلمانان می فرماید {{ و من یقتل مومنا" متعهدا" فجزائه جهنم }} ترجمه : آن کسانیکه به ناحق انسان های بیگناه را به قتل میرسانند جزاء آن  آتش دوزخ است برای همیشه  . پس واضح است کسانیکه به چنین عمل جنایتکارانه تحت هر عنوانی که باشد دست میزنند نه تنها سرپیچی از هدایات خداوند مینمایند بلکه چنین اشخاص جنایتکارانی اند که با عدول از هدایات و اوامر اسلامی از دایره اسلام خارج گردیده که دیگر به جامعه اسلامی متعلق نمی باشند و جزای آنها جهنم است. بدون شک انتحار و اعمال تروریستی به عنوان پدیده زشت غیر اسلامی غیر ملی و وارد شده از بیرون طی جنگ های تحمیلی سالهای اخیر به واسطه دشمنان مردم  ، دین و فرهنگ اسلامی ما رایج و گسترش یافته است .

و همواره تروریستان با استفاده از نام مقدس جهاد و اینکه به عنوان آله فشار علیه دولت استفاده نموده و مردم بی دفاع ما را با ارتکاب اعمال جنایتکارانه بخاک و خون کشیده و با ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه میخواهند بین مردم و دولت مردمی منتحب شان بی باوری و فاصله ایجاد نمایند و با توصل ورزیدن به اینگونه اعمال زشت و غیر انسانی امنیت کشور و مردم ما را به مخاطره اندازند .

این در حالیست که جمهوری اسلامی افغانستان با بلند کردن صدای رسای صلح و آشتی ، مخالفان خود را به مزاکره غرض پایان بخشیدن به برادرکشی و جلوگیری از تخریب بیشتر کشور دعوت نموده خوهان آنست تا دیگر فضای آبی کشور ما را غبار دود و باروت انفجارها و راکت ها کورتیره و مکدر نسازند . رهبری جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تاًمین صلح و آرامش در کشور با پیروی از احکام الهی و این که اسلام دین با امنیت و پراطمینان ، ثبات و آرامش می باشد همواره به خاطر تاًمین صلح و ثبات و آبادانی کشور تلاش ورزیده به این باور است که اسلامیت و انسانیت با پدیده تروریزم ، انتحار ، تجاوز بیگانه بوده و نه هم با ظلم و سر کشی کنار می آید و نه با آن هیچگونه پیوند و رابطه دارد   و اجرای اینگونه فعالیت های تروریستی و تخریب کارانه را به هر عنوانی که صورت میگرد محکوم مینماید . بدون شک اسلام هر نوع تجاوز و قتل نفس را بدون وجه حق بر هر انسان حرام قرار داده است چنانکه خداوند می فرماید : ترجمه {{  هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده میکشید مگر آنکه به حکم مستحق قتل شود  }} این حق را رسول مقبول "ص" نیز روشن ساخته می فرماید ریختاندن خون انسان مسلمانان و بیگناهان که کلمه شهادت را میخوانند  جز در دو مورد یعنی کشتن نفس در برابر نفس و کسیکه دین خود را ترک کرده از جماعت جداشود به شدت محکوم نموده و خداوند "ج" مجازات کسی که بر نفس تجاوز میکند در آیه دیگر چنین می فرماید { هر کس مسلمان و حتی غیر مسلمان را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید معزوب خواهد بود و خداوند بر او خشم و لعنت می کند و بر او عزاب بسیار شدید مهیا می سازد .

از آیات معتبر معلوم می گردد که انتحار ، خودکشی و اعمال تروریستی و قتل انسان های بیگناه مطلقا" حرام بوده و مخالف نصوص قرآنی میباشد . پس مبادرت ورزیدن به این چنین اعمال زشت چه تعبیر دارد ؟

مسلما" روشن است که جاودان بودن  در آتش دوزخ که در آیت کریمه آمده است بیانگر تخطی جنایت آشکار و بر آمدن کسانی که به نام اسلام خونهای مردم را حلال میشمارند تأکید می کند . این آیت کریمه گفته است پس جاودان در آتش دوزخ جز بر کسانی است  که از اسلام خارج میشوند و به این ارتباط پیغمبر اکرم "ص" می فرماید : خدا توبه قاتل  شخص مسلمان و غیر مسلمان بی گناه را نمی پزیرد .  پس آنانیکه به طمع بدست آوردن درهم و دنیار و به فرمان بیگانگان و دشمنان اسلام زنان ، مردان ، کودکان ، جوانان ، و شاگردان مکاتب را که آینده سازان فردای کشور مان اند شهید می سازند بدانند که توصل جستن به اینگونه اعمال هیچگونه توجه شرعی و اسلامی نداشته جز بی ثباتی و ویرانی در کشور چیزی چیزی در قبال نخواهد داشت .

برای آن عده از هموطنان عزیز ما که فریب دشمنان اسلام و افغانستان را خورده اند باید این پیام را رساند که حملات انتحاری هیچ گونه صبغه شرعی و اسلامی ندارد، حملات انتحاری و خودکشی از نظر اسلام مردود و حرام مطلق بوده و انتحار کننده که با انجام این عمل ناشایسته جان خود و جان دها تن از مسلمانان دیگر را بناحق می گیرد مورد قهر، غضب و لعنت الهی قرار گرفته مستحق جهنم می گردد . پس خود را از اساسات و تعلیمات واقعی دین مبین اسلام آگاه نموده و عاطفه بشر دوستی ، وطندوستی و اسلامی را در خود ایجاد و احیا داشته از انجام چنین اعمال غیر مشروع و نا معقول اجتناب ورزیده و بیشتر از این باعث خون ریزی مردم مظلوم و ملت شهید پرور ما نگردیده بلکه در اعمار و باسازی ، رفا وترقی کشور و ملت خود بکوشید

با احترام

احمد ذکی "عظيمی"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *