دام ها ، دانه ها و شکار ها ! — حميد عطا ادم

 

 

 

 

 

خانم رنا الحسینی (راست) و خانم انا پروینوسکی هنگام کنفرانسی بعد از نمایش فیلم شان بنام " دروغهای ناجائز" در دوحه قطر پیرامون فیلم مستندشان وخانم نورما خوری و اهداف نوشته وی .

 

 

دام ها ، دانه ها و شکار ها !

 

هرفردی و هر موجودی برای خود و خودی تب و تلاش دارد و کار میکند . این یکی از خصوصیات همه زنده جانها حتی نباتات میباشد . اما چیزی که انسان را از مخلوقات دیگر متمایز میسازد وجود حد ومرزی است که بین منفعت خودی و دیگران قرار دارد و شاید این اخلاقیات و قوانین یکی از میوه های " عقلی" است که عامل برجستگی این موجود وزنده جان ( انسان ) بر دیگر زنده جانها شده است.

اما این عقل که انسان توسط ان از دیگران جلوتر و بالاترقرار گرفته است مگر همیشه انسان را بمراعات همین حدود و قواعد وامیدارد؟. فکر میکنم که هیچگاهی چنین نیست !. گه و ناگهی انسان در پامال کردن اساسی ترین و ضروری ترین قواعد انسانی که بدست خودشان هم وضع شده است از هیچ حیله و نیرنگی دریغ نمیکند !. این بالا شدن بر فرق قانون و اخلاق مخصوص فرد، گروه ، طائفه ، اقلیم و منطقه خاصی نبوده بلکه هر انسانی که وجدان و ضمیرش را زیر پا کند به آسانی میتواند به ان دست زند.

در این میان آنکه از نیروی بیشتری برخوردار است از نیرنگ و حیله ماهرانه تری کار میگیرد. و چون هرگز نمیخواهد خودرا ناقض قانون و سردمدار قانون جنگل معرفی کند و از همین رو است که برای هر کار غیر قانونی و غیر اخلاقی خویش دلایل و توجیهاتی را از پیش بسته بندی کرده بعدا در پناه آن به کار هایکه از انسان های عادی و نیکو توقع ان نمیرود اقدام میکنند. در این باره شواهد کم نیست اما چون منطق واستدلال زور و قوت ، حاکم است بناء سخن آنکس که نیروی بیشتر دارد شنونده زیادتری هم دارد و با وسایل و شیوه هایکه در اختیار دارند بزودی میتوانند هرچه را بخواهند انجام بدهند و توده های زیادی را به قبول ان وادارند بدون اینکه خودرا به گرد و غبار زشتی کارشان الوده نشان دهند.

درین جا یکی از کار بردهای که توسط جهت های خاص جهانی بکار گرفته میشود همانا نبش عادات نا پسند و مردودی است که در جامعه و دیاری توسط عده یی پیش برده میشود که با برجسته کردن و باد کردن ان خصال و عادات ، از ان چون دام و بهانه یی برای اهداف زشت خودشان در میارند.

این دام ها به دانه هایی هم ضرورت دارد و طبعا از موادی استفاده میشود که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شکار را اسان تر میسازد. و چه بهتر که فردی ازمیان افراد مورد هدف باشد.

از قصه های جالبی که درین اواخر در جهان شهرت پیدا کرد یکی هم قصه است پیرامون جرایم عفت که در طوائف بدوی مملکت اردن توسط افرادی صورت میگیرد. این جرایم که توسط اشخاص کم دانش و متعصب زیر نام غیرت خیلی ظالمانه و بدور از هرنوع مقررات مقبول بشری انجام میشود بگونه است که دختر یا زنی را که متهم ( وچه بسا که این اتهام از دائره شک خارج نمیشود) بریختن عفت فامیل گردیده توسط اعضای فامیل از بین برده میشود. این خصلت زشت و این عمل ناجائز واقعیتی است که درگذشته ها در بین مردم بدوی صفت اردن رخ میداد که اکنون بر اثر مقابله حکومت اردن و علمای با صلاحیت دینی روبه نابودی قرار گرفته است . این گونه اعمال را هرگز نمیتوان خصلت عامه مردم در منطقه یا جایی دانست.

قصه یی از این نوع جرایم توسط خانمی اردنی بنام نورما خوری مورد استفاده قرار گرفته و ازان داستانی تهیه که بشکل کتابی در استرالیا بطبع و نشر رسید .

خانم نورما خوری که خودرا شریک قهرمان ( قربانی ) قصه قرارداده خواسته تا نشان دهد که این خصلت عمومی و پذیرفته شده کل جامعه اردنی و حتی اعراب و مسلمانان بوده و ناشی از برداشت های متون دینی است . قصه وی در دائره اهتمام و توجه حلقات مشخصی قرار گرفته و برای آن تبلیغات وسیعی صورت گرفت.

درین میان عده یی به این کتاب و نویسنده ان بدیده شک نگریسته و خواستند تا در زمینه تحقیقات مستقلانه را به پیش برند که از انجمله یکی هم خانمی استرالیایی بود بنام انا پروینوسکی .

درگذارش مستند تحقیقی که توسط این خانم استرالیایی بهمکاری یک خانم دیگر ژورنالیست وفعال حقوق بشر ازکشور اردن صورت گرفت ، ضمن فیلم مستندی که در جشنواره بین المللی فیلم های مستند درشهر دوحه پایتخت قطر 21- 24 اپریل سال روان بنمایش گذاشته شد از گوشه های پنهان داستان خانم نورما خوری ، عواملی نوشتن چنین داستان و جهاتی که در شهرت دادن ان سهم داشتند پرده برداری گردید.

بگفته این دوخانم قصه نورما خوری توسط ارگان های ذینفع و برای اهداف خاصی شهرت داده شد. خانم رنا الحسینی ژورنالیست و کار کن در ساحه حقوق بشر اشتباهات نویسنده کتاب را به بیشتر از هشتاد موضوع میرساند.

خانم رنا و خانم استرالیایی انا پروینوسکی کار گردان فیلم مستند به این باور اند که خانم نورما در قصه اش از فریب و جعل بخاطر اهداف نا پاکش کار گرفته شده است .

در کنفرانسی که بعد از نمایش فیلم مستند در مورد توضیح چهره و هدف حقیقی خانم نورما خوری توسط خانم رنا و خانم انا داده شد خانم رنا گفت: جای تعجب است که چرا این کتاب در استرالیا و در مقطع زمانیی خاصی چنین به اوج شهرت رسانیده شد!. وی میگوید :

به ادعای نویسنده کتاب ( نورما خوری) وقایع روایت شده در سال 1997 صورت گرفته ، اما زمان نشر ان مدتی کمی قبل از حمله امریکا برعراق بود و محل نشر ان هم استرالیا که مردم انجا مخالف سرسخت جنگ بر عراق بودند.

بگفته خانم رنا این ها همه نمیتوانند تصادفی باشند، بلکه هدف تأثیر بر افکار عامه مردم استرالیا که از جمله مخالفین سرسخت جنگ بر علیه عراق بودند میباشد تا حکومت استرالیا که حامی سیا ست حکومت امریکا بود بتواند بدون مشکل داخلی بیاری امریکا درجنگ بپردازد. رنا اضافه میکند: این هم تصادفی نبود که دختر دیک چینی که از طرفداران و مبلغین جدی جنگ ( همچون پدرش) برعلیه عراق است و ریاست بخش زنان را درحکومت بوش بعهده دارد یکی از مشوقین بزرگ خانم نورما خوری بود.

گرداننده استرالیایی این فیلم تحقیقی مستند خانم پروینوسکی نیز معتقد است که نویسنده این قصه آنرا برای اهداف ناجائز خود برکاغذ سیاه کرده و از جمله اهداف وی جمع مال، کسب شهرت ، پناهندگی در غرب و … را یاد اوری میکند ، که به انها دست یافت.

تهیه کننده فیلم ضمن وثائق و اسنادی که در فیلم 108 دقیقه یی خود ارائه میکند چهره دیگری از خانم نورما خوری را بمردم نشان میدهد که دران وی بمثابه یک زن دروغگو، محتال و دسیسه ساز که حقایق را بگونه دلخواه خودش وعدهء دیگری و بخاطر اغراض ناروایی، مغرضانه نوشته است.

درین فیلم جوانبی از زندگی گذشته نویسنده کتاب، از زندگی قبلی اش در اردن با فامیلش تا دوره سکونت در استرالیا و بعداز نشر کتابش و تبلیغاتی که برای این کتاب سازمان دهی شده بود جاگرفته است.

این فیلم برنده جائزه اول در رده فیلم های مستند طویل درین جشنواره بین المللی فیلم های مستند گردید .

حمید عطا ا دم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *