ترازوئ يک پلۀ آقای افضليار! — سيد معروف عباسی

 

ترازوئ يک پلۀ آقای افضليار!

س. م. عباسی

محترم اقای افضلیار سلام  و احترام

 

از خداوند کریم خواهانم تا مارا موافق به آنچه رضایشان است موفق دارد.

بازهم نامه تان را دیدم  ولی متأسفانه  بار دیگر شما همان شیوه قدیم را طی کرده  و آب به بالا انداخته ایید.

نمیخواهم زیاد  سرت را بدرد  آورم . 

      بهر گوشی میزنی دف، گوش کو  –   هوش باید تا بداند!، هوش کو

آقای افضلیار بار دیگر خودرا مدعی و قاضی ساخته و بر راستگویی خود خودت شهادت میدهی.  جهتی را محکوم میکنی و خود را خیرخواه  و بدون تعصب جلوه میدهی  ولی جهتی دیگر را این بار خیلی روشن تر حمایه و طرفداری میکنی.

اگر تلویزیون محبوب خودت کدام برنامه  بدون تعصب و نفاق افگنانه داشته باشد دلیل بخوبی آن نمیشود چون زشتی برنامه های منافقت آمیز آن هرگز به چند برنامه که بزعم تو خوب اند دور نمیشود. مگر در دنیا سمبول های زشتی که وجود دارند هیچ جنبه مثبتی در وجود شان وجود ندارد؟. چگونه میتوانی بخود بصفت یک مسلمان اجازه دهی که آنهمه زشتی هایش را نادیده گرفته  چند برنامه عادی اش را سند خوبی اش بیاوری؟.

      هین مشو مغرور آن گلگونه اش      نوش نیش آلودۀ اورا مچش

 تو اگر واقعا آنچه را گفتی که هرکسی که دست به اختلاف میان مسلمانان میزند  خوشت نمیاید،  باید در مورد این تلویزیون و تلویزیون های شیطانی دیگری که هدف اصلی شان جز جذب افراد ساده  یا غرق کردن ساده لوحان در تالاب های گمراهی چیزی نیست  مینوشتی،  نه اینکه وکیل مدافع آنها میشدی و همزمان خودرا طرفدار وحدت جا زنی.

ازتمام مدارس در پاکستان باچنان کلمات استفاده کرده ای  و در مقابل از قم دفاع میکنی؟ قمی که سیاست جهنمی رسمی دولت ایران آنچه را خدایی است درآن، نابود میکند و هر نفاق و هر بافته خیال را پرورش میدهد. مگر در ایران نا اسلامی زیر چتر همین قمی ها…!. به چه تعداد مساجد اهل سنت درین سی سال حاکمیت قم تخریب شده و دوباره سازی اش هم ممنوع است؟.  تو باید این صد حیفت را به  کسانی بگویی که در جوار مقبره آن نوۀ رسول سلام الله علیها  بشکل آگاهانه یا جاهلانه حتی بر جد بزرگوارشان و در مجموع بر دین میتابند. در کجای دنیا مردم از عبادت کردن در مسجد  محروم اند و اجازه داشتن مسجد ندارند؟ مگر در ایران.  آیا نشانی از مسجد اهل سنت را در تهران و چندین آستان دیگر ( به استثنای شهرکهای مرزی  که آنهم  ببهانه های مختلف ازبین برده میشوند) داده میتوانی در حالیکه بیش از ملیونها پیروان این مذهب در تهران و دیگر شهرها ساکن اند؟ .

آیا فردی از مذهب سنی را در پست بلند و مهمی دیده ایی؟ درحالی که دست کم یکربع سکنه ایران مربوط به همین مذهب اند. آنگه تو بدفاع بر میخیزی!.  مگر همین است دعوت بوحدت ؟. آیا کار کرد  نمک حرام های عراقی که مزدوری  رژیم  خونخوار آخوندی ایران را قبول کرده اند و از همین مدرسه های کذايی قم الهام میگیرند را بذهن نیاوردی؟ جایی که بهزاران هزار انسان بیگناه  را بجرم مذهب شان وحشیانه  که در تاریخ بشر کمتر مثالش دیده شده  نابود کردند. ( ارباب  آنهارا شیطان اکبر گوید  اما بمزدوران اجازه میدهد تا در خدمت همین شیطان اکبر باشد. این آقای حکیم و گروه او که دست پرورده ایران آخوندی  بود به اشاره همین رژیم  در همکاری با همین شیطان بزرگ دمار از روزگار مسلمانان نکشید؟

قبول دارم که افراد تروریست و بدور ازحقیقت اسلام  جنایت های نابخشودنی را بنام  دین در حق بیگناهان چه مسلمان و یا غیر مسلمان میکنند که در مدارس پاکستانی یا غیر پاکستانی آموزش دیده اند . اما اعمال آنهارا هم مذهبان منصفشان همیشه نکوهیده اند. و بصورت نمونه  از آقای دکتر یوسف قرضاوی یکی از رهبران بزرگ و قابل قبول شان باید نام برد. اما آیا میتوانی نامی از یکی از آیت ا… های مداح رژیم آخوندی بگیری که اعمال و حشیانه جانب خویش را محکوم کرده باشند و بسر نوشت شهید ایت ا… برقعی ، ایت ا… منتظری و  غیرهم دچار نشده باشند.  آقای عزیز کجاست واقع بینی ات؟.

وقتی انسان مدعی نیت صاف و راستگویی میشود  نباید بسرعت دعوای خود را فراموش کند و دروغی بگوید که بسیاهی شب باشد.

منکه  دکتر ملازاده را در همه گفتارش تایید نکرده ام و شاید در جاهایی با حضرتشان مخالفتی داشته باشم  اما صحبت شمارا که در باره شان نوشتید که  / همه اهل تشیع و پیشوایان آنها را مشرک وبدعتکار خطاب میکرد/  کاملا دور از صحت میدانم . وی هرگز همه اهل تشیع را مشرک ندانسته چون بارها من هم  در صحبت هایش شنیدم که  میگفت  من با شیعه و شیعیان مخالفتی ندارم بلکه با خمس بگیران مخالفت دارم. وی که بخصوص در مورد ائمه مربوط به ال بیت به احترام صحبت میکرد. چنانچه  میکوشید تا بمردم بفهماند که این خمس بگیران را نسبتی به آل بیت نیست  اینها تجارت پیشه گانی بیش نیستند که دین را وسیله کسب برای خود ساخته اند. شاید این عادت شما باشد که  کاهی را کوه جلوه میدهید چون مذاق شما چنین است.  این بهتانی که شما بسته ایید  مگرنمایندگی از تعصب و بخطا رفتن شما نمیکند؟. 

اقای  افضلیار شما ادعا دارید که / اګر یک کانال تبلیغ مذهب خودرا بکند و در آن مسایل تاریخی و فرهنګی و اسلامی را تشریع کند و آنرا ولو به نفع خود هم تشریع کند با آیت و حدیث و روایت عقلی بودن، حق بودن و درست بودن ادعای خود را کوشش اثبات کردن را کند ما به هیچ شکل حق نداریم که انتقاد بیجا کنیم، تا آنجا که اهانت به دیګران صورت نګیرد/ ،( کاپی نوشته خودت ).

  احسنت ! اگر این نوع ادعا دارید  شما و دیگرانی که کَیک به پاچه شان از گفته های ملازاده افتیده بود  باید هیچ لبی نمیگشودند چون وی هم همه اش ایت و حدیث میگفت، وی با اسناد و شواهد کتبی ، ویدیویی  سخن میگفت.

یا عجبا  که باز هم شما  خیلی نا شیانه  میخواهید بگویید که این تلویزیون های منافقین که بنام سلام و آل بیت  و …  نشرات دارند  هیچ اهانت بدیگران نمیکنند؟. آنهمه بهتان و تهمت به دوستان و یاران پیامبر، به فامیل و آل بیت پیامبر!، ( همسران بدون اندک شکی جزء اصیل آل بیت اند) و بعد هیچ شما!.  صد آفرین به این  واقع بینی که شما دارید؟ چگونه حرفت را بتوان پذیرفت، جز همان فریب آلوده با تقیه ؟.

 آیا این خوب نبود که دعوت ملازاده را این همه آیت ا… های کذایی میپذیرفتند از بین اینهمه  علامه و آیت ا… یکی حاضر میشد و در برابر تمام مردم  این ملازاده  فلان و  فلان را رسوا میکردند؟ چرا آقای مشکور کابلی  که اینهمه تیغ را یکجهته بطرف ملازاده گرفته بود و اشک تمساح  میریخت  حاضر نشد  باوی روی همین دعوای  وحدت  یا دشمنی بین مسلمین روبرو صحبت کند؟.

ببین آقا  وقتی تعصب انسان را بخود میپيچد، بخاطر بکرسی نشاندن اوهامش  آنگاه دمی به تاری میزند و دمی هم به تار دیگری ، یعنی هرچه ازما بود خوب است و دیگران همه بد. اگر تکفیری های دیگران را بد گفتیم  باید تکفیری های خود را هم بگوییم که مردود  اند ، که بلا شک در هردو گروه تکفیری هایی اند.

ویل للمطففین، الذین اذا اکتالواعلی الناس یستوفون ، و اذا کالو هم او وزنوهم یخسرون.

 مگر آیه شریفه مذکور بالای  اینگونه افراد کور بخود و بینا بر مردم  قابل تطبیق نیست؟. معنی این آیه را تنها نزد بازاریان  و پیش بقال نجو!، که شامل حال تمام بقالان و بازاریان مذهب و دین هم میشود.   

شما از قم  و قم نشینان میخواهید دفاع کنید . مگر  رود خانه هایی از حقد و کینه  از قمی که حامی این رژیم دژخیمی است  بسوی دیار مسلمین جاری نمیشود؟، حتا بر ضد همکیشان مصلح و منصف خودش!. رودخانه خونی که امروز در یمن جاری است مگر نه بواسطه دست سیاه همین اشغالگران قم است؟. قم که امروز مرکز فتوا برعلیه هرکسی که  با خمس بگیران و دلالان دین و مذهب سازگار نییند میباشد. و بدون شک در آنجا مظاهری از خوبی و صداقت نیز یافت میشود ولی صدحیف که دلالان  مذهب  روزگار شان را سیاه میخواهند کنند. جنت مکان  آیت الله  منتظری که اولین و آخرین برهان بر سیاهدلی این کور دلان حاکم بر قم و غیر قم نخواهد بود.

این  چمباتمه زنان حاکم  بر ضریح  پاک معصومه (ع)  مگر دشنه در قلب مسلمانان بیچاره  چچنی و سیانکیانگ بخاطر کسب محبت روس و چین نمیزنند؟ به چه حد جواسیس آنها در خدمت  سازمانهای استخباراتی روس و چین بر ضد  آن مسلمانان بیچاره  قرار دارند؟ تنها بجرم اینکه مردم آنجا سنی اند. بازهم دم از وحدت و دفاع از چنین افراد میزنی؟.

 با مهاجرین بیچاره همین تاجران خون حسین (ع) که جان ما فدایش، چه جنایاتی را که انجام نداده اند؟. حتا با شیعیان پاک قلب و بیچاره افغان. البته عده ای خود فروخته که بوقی اند برای اهداف رژیم آخوندی ایران و در افغانستان هم بنام مذهب تجارت برای بیگانگان میکنند و دم از وحدت هم میزنند همچو مشکور کابلی ها و غیره سوای آنها اند.

امام حسین ع  مال و متاعی در انحصاراین دلالان دین و مذهب نیست که ببهانه خون پاک آن بزرگوار خون پیروان جدشان را حلال دانند. اگر کمی انصاف داشته باشیم  سطری در کتب معتبر قدیم و یا جدید اهل سنت نمی یابیم که بر ضد ائمه و ال بیت باشد.  ولی کتب معتبر و اساسی جانب مقابل شان مملوء از توهین، افتراء ،دروغ و بهتان بر صحابه و حتی بر همسران پیامبر بل و بر قرآن کریمی  که در دست مسلمانان است ، میباشد. آیا کسی ازمیانشان جرأت کرده که بگوید اینها مزخرفاتی اند که وحدت مسلمانان را از بین میبرد و باید برعلیه آن قیام کنیم ؟. و اگر فرد با خدایی  هم چنین اندیشید دشنه غدر را بفتوای خمس بگیران و دلالان مذهب در قلب پاکشان فروکردند.

آقای افضلیار این تعارفات را باید کنار گذاشت  تقیه کردن را باید رد کرد و هر جایی که بدی و زشتی و کار اهریمنی است  باید با صراحت کوبید. نمیشود آنچه که مربوط بما است را تأیید و دفاع کرد، ولی در خمیر دیگران مو پالید.

آقای افضلیار  مشکل اساسی  در بد نویسی چند سطر نوشته نیست گرچه خودت با وجود گوشزدی که آقای عابد کابلی برایتان کرد اصرار بر غلط نویسی داری که این نشان میدهد که بهانه دوربودن از وطن و درس و تعلیم چندان جایی برایش وجود ندارد. بلکه آنچه مهم و قابل اندیشه است  اشتباه و بخطا رفتن در اندیشه و فکر است که گاهی ادمی را وامیدارد تا حق و باطل را نتواند از هم سوا کند. روی همین اصل است آنچه را از هر مفتری شنیدیم باورش میکنیم. پس  بر اساس مفهوم یک آیه شریف  میتوان گفت که  نابینایی دوچشم  به پیمانه  نابینایی قلب مضر نیست.  حج 46

ایکاش نامه تبریکیه ات را یکشب بعد تر، بعد از شنیدن صحبت آقای سیرت مینوشتی تا دچار چنین سرگیچه نشده و حرف مرا صحه نمیگذاشتید. آری اقای افضلیار شما اگر به این عادت خود دوام دهید، حق دارید بعد از آنهمه توصیفی که از آقای سیرت کردید در قسمت وحدت میان مسلمین، اکنون با یک قدم عقب نشینی  ایشان را /  عالمی برای اهل تسنن/  دانستید و گفته هایش را که برضد اندیشه شما باشد هم قبول نخواهید کرد ! گرچه وی حقایقی انکار ناپذیری را بدون حق تلفی و یکجانبه قضاوت کردن ارائه کند. زیرا از خط شما که با تاسف خط سالمی نیست جداشده.

بنظرمن شما و کسانی که همفکران شمایند با هرکسی که صد در صد با مسیر تان همراه نباشد سر ناسازگاری میگذارید و الا این همه تقلا و تشویشی از ملازاده ها که دست درازتری از آخوند های خمس بگیر و تقیه گر و مفتری در راستای تفرقه میان مسلمانان ندارد نمیداشتید.

بزرگترین گناه وی بازکردن مچ دلالان مذهب بود، نه اختلاف انداختن میان مسلمین چون درین کار خیلی ها دست بالایی بر وی دارند که شما و همفکران شما در برابر شان هیچوقتی  زحمتی بخود ندادید.

و السلام    

              عباسی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *