گروه تروريست سوم وجود فزيكي ندارد — هارون اکرمی

 

 

گروه تروريست سوم وجود فزيكي ندارد

 

شيوع مرض مهلك ، خطرناك، بحران آفرين پديده ترور و تروريزم در جنوب شرق آسيا (پاكستان) كه بشكل فزاينده رشد و توسعه نموده مناسبات حاكم با گرايشهاي ناسيوناليستي، قبيله گرايي و حتي برتري جويي قومي و بعض گرايش و ديد گاه هاي ديگر به تسريع روند افزايش تروريزم در آن مناطق ممد واقع گرديده است. از بدو تأسيس پاكستان جوان كه در بدنه هند برتانوي بوجود آمد آن دولت با قبايل آزاد به يك نوع معامله بسرمي برد و در پي تحقق اهداف بلند پروازانه خويش با بكارگيري اين سياست در منطقه بوده است.

اگر به سه دهه جنگ در افغانستان نظراندازي كنيم آنچه را كه نظامي گران پاكستان و عمال آي اس آي عنوان ميكردند كه حمايت از آزادي و استقلال ملت افغانستان چنان نبوده بل در آن زمان پاكستان از بيم حمله اتحاد شوروي وقت به قلمرواش از افغانها به مثابه حصار مطمين براي دفاع از پاكستان استفاده به عمل آورد ولي بعد از بوجود آمدن تحولات در سطح منطقه و جهان منجمله افغانستان پاكستان با راه كارهاي جديدش استراتيژي تقويت و پشتيباني از تروريزم را جزء ازسياست خارجي اش اولويت گرفته تا از اينطريق منطقه را به چالش بكشانند پاكستان رد خفا با سازمان تروريستي القاعده پيمان بست و برايش مكان و پايگاه مناسب جهت انجام حملات مرگبار تروريستي در قلمروخويش تدارك ديدند تا فعاليت هاي تروريستي را در سطح دنيا عملي سازند، بيت الله محسود ، ملا فقير محمد و دهها مولاناي ديگري پاكستاني سراز جامه طالب بيرون آورده و در حقيقت در پي تحقق اهداف ناپاك و بلند بالاي پاكستان تحت نظر مستقيم ارتش و آي اس آي بفعاليت آغاز نمود.

همه آنها در يك زدو بند پنهاني با پوشش دادن رنگ اسلامي بفعاليت هاي غير اسلامي خويش بنفع پاكستان قرار گرفتند ، اگر بيت الله محسود آنطوريكه عنوان ميكند كه گويا طالب است واقعه لال مسجد كه منجر به شهيد شدن مسجد و عده ای كه در آن محل برضد حكومت پاكستان برخواسته بودند انجاميد. اگر چنين عمل در كشور افغانستان بوقوع مي پيوست به يقين كامل كه سيلي از تبليغات و بلند نمودن نعره جهاد با پاره كردن حنجره توسط همين تيكه داران اسلام صورت ميگرفت كه گويا به مقدسات ديني مسلمانان توهين گرديده است، ولي اكنون بيت الله محسود با ناديده گرفتن همه نابرابري ها و نا ملايمات ها و پشت پا زدن ها كه مقدسات مذهبي، ديني …. با دولت پاكستان صلح ميكند و ميخواهد به اصطلاح جهاد خودرا در افغانستان غرض تخريب افغانستان ادامه دهد.

بيت اله محسود اينطور وانمود مي نمايد كه گويا در افغانستان غير طالبان ديگر همه العياض بالله كفر هستند و ديگر اينرا بايد بيت الله محسود بداند كه مردم افغانستان همه مسلمان است و مرز بين افغانستان و پاكستان وجود دارد كه جغرافياي سياسي آنرا مشخص ساخته است، و اين مسلمانان با ديانت افغانستان بوده كه دين مقدس اسلام را در سرزمين هاي پهناور هند و منطقه طي فتوحات ظفرمند شان ترويج نموده اند.

بينظير بوتو بخاطر جبران اشتباهات گزشته تحقق ديموكراسي در كشور پاكستان با دشمنان سياسي به مبارزه برخواست ولي بيت الله محسود كه از قبل دست پرورده آي اس آي بوده و در پي اجراي دساتير مقامات آنكشور و دخيل بودن در عمق قضايا و بوجود آوردن فضاي تنش آلود بيشتر در منطقه وايجاد زدوبند ميان ساير حلقات تروريستي گماريده شده بود در يك هماهنگي كامل با سازماندهي عمل تروريستي بينظير بوتو را از ميان برداشتند و وي را هدف ترور قرار دادند، اكنون مقامات استخباراتي پاكستان و ساير رهبران سياسي آنكشور با وجود تقاضاهاي مكرر عده از كشورهاي بيروني مبني بر تحقيق پيرامون ترور بينظير بوتو سكوت و مهر خاموشي بلب بستند، پس از اين عملكرد آنها چنين استنباط ميگردد كه كاسه زير نيم كاسه است و نمي توان دست داشتن مقامات پاكستاني در مشاركت با سازمانهاي تروريستي موجود در پاكستان را كه عملأ فعاليت عريان دارد مردود دانست.

موجوديت لانه هاي تروريستي در صوبه سرحد و ظهور و ساختن شخصيت هاي تصنعي مانند بيت اله محسود، ملافقير و غيره اينرا ميرساند كه كشور پاكستان بازي جديد منطقوي را روي دست گرفته تا رقباي اقتصادي و سياسي خودرا از اين طريق مورد تهديد قرار دهد.

در يك كلام مي توان گفت پاكستان هم اكنون به يگانه پايگاه و عنصر مؤلد تروريزم در سطح جهان عرض اندام نموده، ميتوان انتظار تهديد هاي بيشتري را در سطح جهان از آن نقطه كوچك ولي بحران زا داشت.

پس برجامعه جهاني است كه در امر مبارزه خطير عليه ترويزم با سعي و جديت تمام و محو پايگاه هاي آنها گامهاي عملي تری را بردارند.

اين درحاليست كه يوشكا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان طي گفتگوي با روزنامه آلماني ( تاگيس اشپيگل ) در شماري از صحبت هاي خود بيان داشت كه آلمان و اتحاديه اروپا تا امروز اصلأ فاقد سياست در قبال پاكستان هستند و آنهم در حاليكه پاكستان كشور همسايه افغانستان محصول سه چهارم عامل مشكلات در اين كشور ويران شدۀ جنگ زده ميباشد. و بصورت روز افزون به پايگاه براي جنگ جويان القاعده رشد كرده است.

 

نويسنده :  هارون ( اكرمي )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *