اتهام های ناجایز — صفی الله صاحبزاده

 

 

اتهام های ناجایز

 

نوشتۀ صفی الله صاحبزاده

 

امروز رسانه ها آنقدر بیشتر شده است که با مرور آن به معلومات بیشتری میتوان راه یافت خصوصاً درین اواخر رسانه های الکترونیکی رول مهمی را در مورد تبادل نظرات و آگاهی از رویداد ها و جریانات مختلف جهانی داشته و باعث شناخت بیشتر از پدیده های مختلف جهانی میشود .

 

با مرور از رسانه های مختلف دیده میشود هستند کسانی که با نوشته و اظهار نظر هایشان ميتوان به ماهیت و هویت ایشان پی برد ، این اشخاص در اظهارات و تبصره های شان مطالبی را ذکر میکنند که آنقدر مبتذل ، مضحک و مزخرف است که نمی شود به یکا یک شان جواب داد و یا مطالب شان را نقد نمود ، بناً درینجا لازم دیدم به صورت کلی در مورد کلمات و واژه های مختلفی که بکار برده میشود کمی اشاره نمایم . امروز ما شاهد کلمات و واژه های مختلفی هستیم که توسط رسانه های مختلف بکار برده می شوند ، چون : جامعه بین المللی ،حقوق بشر ، آزادی بیان ، دیموکراسی ، تروریزم وغیره . کلمات و واژه های مذکور مفاهیم مختلف را در جوامع بشری دارد . قرار تعامل گروه های مختلف و جناح های مختلف در مورد مخالفین خود از واژه های خاص خود استفاده مینمایند .

 

طوریکه دیده میشود رسانه های وابسته به غرب به سردمداری آمریکا ، جهان غرب را جامعه جهانی میداند و هر کشور و سازمانی که در مخالفت به آنها قرار داشته باشد آنها را در تقابل به جامعه جهانی میدانند ، در حالیکه تمام جمعیت جهان غرب به تنهای نصف جمعیت کشور هند و یا چین را ندارد به آنهم رسانه های غرب با بیشرمی تمام هر عمل جایز و ناجایز غرب را بنام جامعه جهانی طلقی میکنند .

 

در مورد آزادی بیان هم برداشت رسانه های غربی دوگانه میباشد ، از هر اظهار نظر و بیان که به منافع و مذاق شان باشد دفاع می نمایند ، طوریکه از توهین بزرگی که رسانه های غربی به پیامبر اسلام و جامعه بزرگ اسلام مرتکب شدند بنام آزادی بیان دفاع نمودند ، اما آن های را که به حادثه هولوکوست شک و تردید نمایند جرم و جنایت دانسته مجازات و زندانی میکنند .

 

در مورد دیموکراسی هم موضعگیری متضاد جهان غرب نمایان است ، در کشور برما نظامیان دیکتاتور اند زیرا انتخابات نمی کنند ، در عین حال انتخابات آزاد در فلسطین را که حماس پیروز شد قبول ندارند و با گستاخی اکثریت بزرگ مردم فلسطین را که به نهضت حماس رای داده اند ترورست میدانند ، در مورد روسیه سفید هم موضوع به همین منوال است زیرا رئیس جمهور کشور روسیه سفید موضیگیری مخالفانه غربی دارد و با وجود آنکه در انتخابات آزاد بیشتر از هشتادوسه فیصد را ی گرفت ویرا آخرین دیکتاتور شوروی سابق میدانند.

 

برخورد غیر انسانی امریکا در مورد زندانیان در زندان های گواتینامو ، بگرام ، ابوغریب و نقل و انتقال هوایی زندانیان در فضای قاره اروپا جهت شکنجه شان نمونه های اشکار بیرحمی و قساوت تکاندهنده جهان غرب و نمودار تخلف وحشتناک از حقوق بشر میباشد .

 

حمایت لجام گسيخته غرب در راس امریکا از رژیم تروریستی اسرائیل ماهیت تروریستی غرب را نمایان میسازد . جهان غرب جنبش حماس و حزب الله را که در دفاع مشروع ملت فلسطین مبارزه میکنند برخلاف افکار جامعه جهانی ترورست میگوید.

 

در نظرسنجی هایکه در شرقمیانه و بقیه جهان اسلام صورت یافته رئیس جمهور امریکا جورج بوش منفورترین شخص سیاسی شناخته شده است و بر عکس رهبران حزب الله و سایر مبارزین که در مقابل رژیم سرطانی صهیونستی مبارزه میکنند محبوبترین اشخاص اند .

 

مردم کشور ما افغانستان هم با سایر جهان اسلام سر توافق داشته هم از امریکا وهم از رژیم ترورست صهیونیستی نفرت دارند.

 

هموطنان ما مفهوم تروریزم را بخوبی میدانند و با نام آن از سی سال به اینطرف اشنا اند ، در زمان تجاوز و اشغال کشور توسط شوروی سابق ، خلق مبارز و قهرمان ما مورد خشم و دشنام روس و نوکران شان قرار داشتند ، علمبرداران آزادی کشورما بنام اشرار ، ترورست ، نوکران ایران ، پاکستان، جهان عرب و استعمار یاد میشدند ، و منافقین مسلمان نما در لباس دین اسلام در غلامی روس ها قرار داشتند و مجاهدین را قطاع الطریق ، یاغی و باغی خوانده مردم مسلمان ما را به انقیاد از متجاوزین روس دعوت میکردند .

 

کشور ما امروز در اشغال غرب قرار دارد و مزدوران بی ننگ استعمار یک صد و هشتاد درجه تغیر جهت کرده اند و ذلتبار نوکری جنایتکاران استعمار غرب را میکنند ، مبارزین و مخالفین استعمار و استبداد را بطور ناجایز و ناروا دشنام داده و ترورست میگویند و متهم به دشمنی با مردم کشور ما میکنند ، اما هموطنان بیدار و هوشیار ما با داشتن وجدان سالم برداشت دیگری از اوضاع کشور و اشغالگران دارند و ابداً حاظر نیستند آنچه از شکمبه گنده غرب خارج میشود نشخوار نمایند .

 

تکرار میکنم مردم کشور ما در طی سی سال با پوست و گوشت و استخوان خود خایننین و صادقین را تشخیص داده اند و چهره های منافقین رسوا و عریان شده است ، خایننین ملعون مورد خشم و غضب مردم ما درین دنیا قرار دارند و در آخرت عذاب الهی در کمین شان است .
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *