نامه تشکری به شیخ یاسر الحبیب — یکی از فرزندان ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها

 

نامه تشکری به شیخ یاسر الحبیب

 

منبع: سایت محترم جهان اسلام

نویسنده: یکی از فرزندان ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها

 

شیخ یاسر امیدوارم با قلبی باز پذیرای نامه ام باشید.

نامه من آکنده از نکوهش و سرزنش و توبیخ نیست بلکه مالامال از تشکر و سپاس و قدردانی است ( البته نه از بابت توهین به مادرم که دلم خون است) بلکه از شهامت شما متشکرم، امری که ما سالیان سال آنرا از علمای شیعه انتظار داشتیم اما چه کنیم که آن خفاشان دیو صفت را تنها آسایش خاطر این بود که در خلعت تقریب مذاهب، ایمان مردم را به یغما ببرند.

 

شیخ یاسر

از تو متشکریم که مشت محکمی بر دهن تسخیری ها و بی آزار شیرازی ها و علم الهدی ها  و همه ی کسانی زدی که تلاش می نمایند با تستر در واری عبای تقیه و نفاق، گوهر توحید مردم را به تاراج برده و آنرا به ثمنی بخس بستانند و بجایش عطای متعفن شرک و خرافه گرایی به ایشان هدیه نمایند. از تو متشکریم که پرده ی عصمت دروغین این دیوصفتان را دریدی و رازشان را فاش نموده و مشتشان را باز کردی.

از تو متشکریم که به ما فهماندی آن  مکرهای سرد و رندی های واژگونه و زیرکی های ابلهانه تله ای است برای مرغکانی که از فرط گرسنگی دام دشمن را کعبه ی آمال خویش می پندارند.

 

شیخ یاسر

از تو متشکریم ، چرا که تو سبب شدی امروزه هزاران عائشه بدنیا بیایند، کسانی که امید است چون مادرشان ام المؤمنین ره علم و تقوا پیشه سازند و در آینده ای نه چندان دور هزاران ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و ابن تیمیه و ابن القیم و محمد بن عبدالوهاب و صلاح الدین ایوبی بزایند که هر کدام شمشیر از نیام برکشیده ای باشد بر فرق هر منافق کوردلی که اراده ی اسائه ی ادب به مادرشان ام المؤمنین عائشه نماید.

 

شیخ یاسر

از تو متشکریم ، که به همگان فهماندی که پیغام قرآن جاوید است و (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) متعلق به برهه ای خاص نیست بلکه پتکی است که در هرزمان بر سر مانفقان کوردل نازل می شود.

 

شیخ یاسر

از تو متشکریم ، که ما را با مادرمان آشنا نمودی، مائی که از مادرمان تنها نامی شنیده بودیم ، امروز سیرتش را خواندیم ، از علم و دانشش و از تقوا و پرهیزکاری اش ، از عفتش، از صبرش ، از توکلش ، از یقینش، از حلمش، از حکمتش، از اخلاصش، از عبادتش، از ترسش از پروردگار، از محبتش نسبت به رسول خدا و نیز از محبت رسول خدا نسبت به ایشان آگه گشتیم و امروز با عزت و سربلندی می گوئیم : ما فرزند عائشه ایم.

 

شيخ ياسر

از تو متشكريم ، که به همگان فهماندی افیون صحابه ستیزی جزو لا ینفک اعتقادات شما می باشد.

 

شیخ یاسر

از تو متشکریم که به همگان فهماندی تشیع یک مذهب نیست بلکه دینی است با موازین و معیارهایی متفاوت با دین حنیف اسلام، دینی است که تهمت زدن به ناموس پیامبر خدا را از افتخارات خود بر می شمرد، دینی است که ناسزا گفتن و لعن و بدزبانی را از مکارم اخلاق می داند، دینی است که پیامبر خدا را فالعیاذ بالله انسانی بی غیرت جلوه می دهد، و در نهایت دینی است که تمام شرارت ها را در خود جمع نموده است.

 

شیخ یاسر

در پایان از تو متشکریم ، چرا که همه ی اینها هدیه ای بود که بر ما ارزانی داشتی.

 

نویسنده: یکی از فرزندان ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *