ستاره افغان در غرب میدرخشد — انجنیر فضل احمد افغان

 

ستاره افغان در غرب میدرخشد

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

در ویب سایت وزین گران افغانستان خواندم که جناب پروفیسور احمد فرید ثمین با گروپ همکار خود در تحقیقات علمی و ساینسی خود مؤفقیتهای چشمگیر و عالی را آز آن خود نموده و افتخار نشر موضوع را در نشریه بسیار معتبر ساینی بنام  ACS Publicationحاصل نموده اند که این افتخار بزرگ جناب دانشمند و فاضل گرانقدر آقای احمد فرید ثمین افتخار ملت قهرمان افغان و جهانینان میباشد

بلی آقای پروفیسور ثمین به جهانیان ثابت ساخت که افغانهای واقعی این استعداد را الحمدالله دارند که حتی در جوامع مدنی و مترقی با همقطاران خود چون ثریا بدرخشد و با استفاده از استعداد خداداد و پشتکار خستگی ناپزیر خود به جهانیان تابت سازند که اگر ملت افغان فقیر و ناتوان است اما در میدان علم میتواند با همت و استعداد عالی خود به جهان یکسان باشند فلهذا من این مؤفقیت بزرگ را به جناب پروقیسور ثمین , همکارانشان, ملت افغان و جهانیان از صمیم قلب تبریک عرض و از بارگاۀ زات پاک الهی برای جناب شان مؤفقیتهای مزید را توام با صحت وسلامت تام آرزومیکنم.

 

خداوند مددگار و نگهبان شما باشد

 

با عرض حرمت

انجنیر فضل احمد افغان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *