کتاب (محمود طرزی) با عنوان دومی (استقلال افغانستان) — دکتور محمد حلیم تنویر

 

کتاب (محمود طرزی) با عنوان دومی (استقلال افغانستان)

 

 

نوشتۀ دکتور محمد حلیم تنویر

 

 

خواهران و برادران افغانم

مسرت دارم که بار دیګر در عرصه کار های فرهنګی نقش خویش را منحیث یک نویسنده و مؤرخ افغان در مطبوعات و جامعه جهانی ادا نموده و کتاب (محمود طرزی) با عنوان دومی (استقلال افغانستان) را که به زبان انګلیسی نوشته ام از طرف انتشارات (لیبریکس) در لندن و نیویارک منصه چاپ پیدا نمود و به بازار عرضه ګردید.
این کتاب علاوه از بیان واقعات تاریخی دوره امیر عبدالرحمن خان تا اخیر سلطنت امان الله خان، نقش محمود طرزی را در عرصه سیاست و مطبوعات کشور به تحلیل ګرفته است. خواندن این کتاب را توصیه دارم.
از دوستان تقاضا دارم تا جهت اشاعه بیشتر این کتاب از طریق ایمل تان به دوستان بفرستید تا همه از آن مستفبد ګردند.
از همکاری تان سپاسګذارم

http://www2.xlibris.com/books/webimages/wd/uk/302998/index.htm

دکتور محمد حلیم تنویر

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *