اعلامیه کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان بخاطر محکوم کردن عمل موهن وقبیح عساکر امریکائی دربگرام— انجنیر محمد عظیم ابرومند

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان بخاطر محکوم کردن عمل موهن وقبیح عساکر امریکائی دربگرام

ندای فاعتبروا بشنوید اولوالابصار
نه کودکیت سر آستین چه می‌خایید
(مولوی بلخی)

جوانان پربصیرت ، مردان مجرب و زنان پر شهامت افغان ومسلمان! هموطنان درد دیده افغان!

کاسه صبر ملت افغان به سر رسیده است . عساکر جبون امریکا طی ده سال است که درکشور آزادگان و دین دوستان زیرعنوان دروغین جنگ علیه دهشت افگنی خون مردم می ریزند و روز و شام باشندگان با شهامت افغان را با توپ وتانک تیره وتار ساخته اند. لیکن ملت با شهامت افغان در برابر اشغالگری ایستادگی ومقاومت نشان می دهد وهرروز کاخ متکبرین زمان به لرزه می افتد.
هرچند گاهی عساکر جبون ناتو ، کودکان ، زنان ، نو عروسان ، دهکده های شرقی ، جنوبی و غربی و شمالی افغانستان را زیرعنوان حملات شبانه بخاک وخون یکسان می سازند ، بعدی چندی پوزش می طلبند و به این ترتیب ذهنیت عامه دنیا را اغفال می کنند.
تمسخر وتوهین به اجساد آزادگان افغان را جش می گیرند ورقص های بی مروت و وحشیانه را بعد از مثله کردن اجساد مقاومتگران براه می اندازند و هیچ نوعی شرمی از نام انسانیت خود ندارند. خبرگان می گفتند که مدنیت انسانی قشری ویا پوستی است که پیکر حیوانی انسان های درنده را پنهان می کند. اکنون دانسته باید گفت که عساکر امریکائی توان پنهان کردن پیکر وحشی خود را درزیر پوست تمدنی ندارند و چه بسا که اصلا توان پوشیدن آن پوست را ندارند.

اربابان قدرت درامریکا باید بدانند که جنگ آنها درافغانستان چهره مدنیت انها را روزبروز بیشتر نمایان می سازد. مدنیت قلابی امریکائی نمائی از ذلت ، حقارت ، وحشت و جبونی است که کابوس تاریک آن خواهان بی عزتی و بی ابروئی مسلمین است. این چه نمایش قبیح از تربیت ، اخلاق آن جامعه خونخوار وخونریز است که برای هموارکردن منافع خود از ده هزارکیلومتر دور تر درسرزمین افغانها جنگی براه انداخته اند وغیر عبوسی و جبونی چیزی و ارزشی نمی آفرینند.
به اتش کشیدن قران عظیم الشان ازجانب جنگجویان امریکائی اخرین تلاش عبوسانه ای است که سراسر قصه وحشت گرائی اشغالگران را دربرابر آزادگان افغان حکایه می کند.
ما درحالیکه این عمل قبیح جنگجویان امریکائی را شدیدا محکوم می کنیم ، ازملت مسلمان افغان تمنا داریم که به اوامر خدای متعال گوش فرا دهند که می فرماید:

ياايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرين

البته هموطنان گرامی فراموش نکنند که امروز سوم حوت است ، سوم حوت نمونه خجسته و ازاده درتاریخ مسلمین جهان است که مردم با شهامت افغان برسربام ها برآمدند و با نعره های الله اکبر کاخ جباران زمان را به لرزه در آوردند.

زنده باد افغانستان
پاینده و سربلند باد ملت افغان

صلح ، آزادی وعدالت اجتماعی پیام و تلاش ماست.بااحترام
محمدعظیم آبرومند
عضو کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان
22 فبروری 2012 مطابق سوم حوت سال 1390 میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *