پیام ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی — هیئت رهبری ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی

 

پیام ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی

 

« هیئت رهبری ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی »

 


 

هموطنان گرانقدر و با دیانت افغان : فرا رسیدن سال نو ۱۳۹۱ خورشیدی و بهار پر طراوت به شما ملت دلیر مبارک باد !

از بارگاه الهی استدعا مینمایم تا با لطف و محبت خویش ؛ برای شما هموطنان عزیز « صحت، سلامتی و کامیابی » نصیب فرموده و در وطن آبائی ما صلح و آرامش  و خیر و سعادت دایمی را عنایت فرمایند .

 

امین یارب العالمین

 

« هیئت رهبری ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی »

www.said-afghnai.org

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *