آرشیف عمومی اپریل 2011

آرشیف عمومی اپریل 2011

زه دوهم نفر وم چی راووتلم — ډاکټر نثار احمد صمد

لیبیا دوهم افغانستان او درېیم ویتنام ؟ ډاکټر نثار احمد صمد

موږ او هغوی ! — ډاکټر نثار احمد صمد

فرعون گشته یی چکنم رود نیل نیست!.— سرمقاله

گفت و شنود با داکتر عبدالواحد نظری (بخش دوم) — فضل الرحیم رحیم

نمی گردد — محمد عارف یوسفی

قرآن کریم را نه ببوسید ونه بسوزانید بلکه مطابق حکـم آن عمل کنید! — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

بکتاش « سعیدی » مسابقات ورزش زرمی را بین کشورهای « فرانسه و آلمان» تدویر کرد —فـرشته سعیدی

امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد (څلورمه برخه) — ډاکټر نثار احمد صمد

گفت و شنود با داکتر عبدالواحد نظری — فضل الرحیم رحیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *