کــــربــــلای مضـــاعف —- محمد عارف يوسفی

 

یکهزار و چهارصد و بیست و نه سال قبل از امروز بتاریخ دهم محرم در فاجعۀ کربلا  حضرت امام حسین (رض) نوادۀ بهترین عالم حضرت محمد (ص) با یاران خود جام شهادت نوشید که قیام وی درس آزادیخواهی،شهامت و حق طلبی برای تمام مسلمین جهان است. با تاسف امروز بعد از 1369 سال درست در همین ماه مردم مظلوم و بیچارۀ فلسطین زیر بمباردمان بیرحمانه ای قرار میگیرد که از زمین و آسمان به شکل وحشیانه هدف خمپاره ها قرار میگیرند و جهان توان خاموش کردن این آتش را ندارد چون …گویی همین مصلحت است!!!چون قاضی وقاتل همگی خویش وباهـم است.

از خداوند متعال استدعا دارم تا به برکت خون پاک شهدای اسلام خانه ی ظالم را ویران نموده و مردم بیچاره و در بدر رادر تمام جهان از شر این قاتلان و ظالمان برای همیشه  آزاد گرداند.آمین

کــــربــــلای مضـــاعف

 

 

محمد عارف يوسفی
 

امشب هــوای غــزه گـــرفتـــار مـــاتـــم است

آغشته بـه خـــون گشته و آلــوده بـا غــم است

آواز بــزن بــــه گـــوشِ جهـــان از زبـــانِ او

کیمشب گلـوی غـزه را طعـمِ صـــدا کــم است

دَو میشـود حیــات بشــــــر درِ قمـــارِ جنـــگ

از بـرد و بـاخت حــادثــه دل در تـلاطـم است

هــــردم یتیــــم و بیــــوه ی افــــزوده میشــود

در کشتــــنِ مــردم همــه اشیــا فــراهــم است

خــون میـچکــد زِ هــر در و دیــوار ایــن ولا

گـویــا کـه شهر آبــرَوِ خــونهــای عـالــم است

فـــریــاد بینـــوا بــــه کجـــا میشنـــود کســـان

چون قاضی وقـاتل همگی خویش وباهـم است

در غـــزه کــربـــلای مضــاعف  بیـــا، نـگــر

زمیـن بسـاطِ آتـش و نقــــدِ  هــــوا بـــــم است

بوش و یـزیـد، اولمــرت و چنـد قــاتـلِ دیگـــر

اینهـــا همـــگــــی مــاشیـــنِ کشتــار آدم است

لعنت بـه جمع و فـرقـه ی ایـن جـانیـان، ز دل

نفرین بده ای "یوسفی"  تــا کــه تـرا دم است

 

هفتم جنوری ۲۰۰۹ برابر به دهم محرم ۱۴۲۹

۰۷-۱-۲۰۰۹

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *