تيزرفتارترين ريل درجهان

 

تيزرفتارترين ريل درجهان:

ميگويند اين تيزرفتارترين ريل ويا قطار درجهان است که سرعت آن به 500 کيلومتر در ساعت ميرسد.

اين ريل توسط يک شرکت آلمانی ساخته شده، ولی درخدمت مردم جمهوری خلق چين قرار دارد.

درين ويديو شما ميبينيد که اين ريل چگونه از يک منطقه دريک آن واحد عبور ميکند.

مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد

ترجمه: سليمان شاه صوفی زاده

 

برای تماشای اين ويديو لطفاً به اينجا کليک کنيد.

اگر درمشاهدۀ اين ويديومشکلی داريد، پس لطفاً سوفت وايرReal Player را به کمپيوترتان داونلود کنيد.

اگرهنوزهم مشکل تان حل نشده، پس لطفاً سوفت وايرflash player   را به کمپيوترتان دائنلودکنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *