سه حمله کنندۀ انتحاری پاکستانی دستگير شدند

 

 

سه حمله کنندۀ انتحاری پاکستانی دستگير شدند

 

ستانکزی واحمد خالد موحد، 23 جون 2008  16:31
برگرفته شده از: آژانس خبری پژواک

 

 

موظفين امنيت ملى، از دستگيرى سه حمله کننده انتحارى پاکستانى درمناطق مختلف ولايت هلمند خبر دادند.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *