آرشیف عمومی نومبر 2010

آرشیف عمومی نومبر 2010

جعلی ملا منصور ! — ډاکټر نثار احمد صمد

اولین مدال نقره در بخش ورزش رزمی تکواندونصیب افغانستان شد فرشته سعیدی

دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است! — دوکـتــور صـلاح الــدیـن ســعـیـدی

که ناټو په افغانستان کی ماته سی نو بیا ؟ — ډاکټر نثار احمد صمد

عارف “چاه آبی” بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا —- امان معاشر

صیغه و یا به اصطلاح ازدواج مؤقت — حسین علی

رأی حیران نورالله وثوق

قربانی — محمد عارف یوسفی

بیسابقه ترین نیایش — محمد عظیم آبرومند

هموطنان عید مبارک! — حبیب الله همنوا چغتایی

لوی اختر مو مبارک شه! — مرکز کلتوری د حق لاره

د دښمن د لیکو شاته — ژباړن : نثار احمد صمد

عـیـد قربان –احـــکام – الهام و درسهای آن — د. صلاح الدین و امین الدین سعیدی

امریکایی تګلاره تروریزم ته لاره نثار احمد صمد

درک نادرست ازاستقلال٫توسعه و سواد درافغانستان — خلیل الله عالم

راویان بردگی— نورالله و ثوق

حــــلا وت ایمـــــانمحمد عزیز عزیزی

فرق آدمیزاد باغیرآن محمد عزیز عزیزی

شیطانیِ آیینه ها نورالله وثوق

عـیـــد قـربــان بر مسلمین مبارکبادمحمد عزیز عزیزی)

عیدقربان آمــده — مختار علیمی

دموډ لوګی او سګرټ شاهد شفق وردګ

صـــبر واستـــقامت در امتحان الهـــی محمد عزیز عزیزی

د نيکټاېي په غاړه کولو حکم، اصل او تاريخ مفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي

مکثی بر مصوبات جلسه ای مؤرخ ۲/۱۱/۲۰۱۰ حکومت افغانستان — دوکتور صلاح الدین سعیدی

رمــز سجـــده — محمد عزیز عزیزی

اولیـن پیغمبر تـوحیدی؛ حضرت ابراهیـم (ع)! — بـرهان الدین سعیدی ـ سعید افغانی

کشور آزاد ( بی در و دیوار) — سرمقاله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *