آرشیف عمومی سپتمبر 2013

آرشیف عمومی سپتمبر 2013

حج رفتن تکراری! — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

د حزب اسلامي افغانستان اعلامیه — ډیلی شهادت

در جنت عبادتی وجود ندارد! — امـیـن الـدیــن سعـیـدی

د ثور جنايت او د جديې خيانت — ډاکټر لمر

قلب می باید مصفا ازخلل — محمد عزیز عزیزی

اعلامیه کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان — شغنان احدزاده

لست کامل شهداء گمنام سالهای 1357 و 1358 سلیمان شاه صوفی زاده

انتخابات: د سولې،امنیت،او ملي واکمني په خلاف هلې ځلې — د سولې او آزادي کمسیون

د ايساف مفتي بله كرايي فتوى ، بيا د ډېرو قسمونو په زور درواغ رښتيا كول!! — ډیلی شهادت

کابل افغانستان نیست — میرعنایت الله آشفته

هر کس شایستۀ مصاحبت ودوستی نیست ! — سرودۀ محمد عزیز عزیزی

تولید و مصرف انرژی برق در چند کشورجهان — خلیل الله عالم

پر رنگی « رنگ !» در جهان رنگارنگمحمد عزیز عزیزی

اهل تسویف — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

آیا جایز است بگوئیم فلان شخص شهید است؟ — الحاج امین الدین سعـیـدی

خودکُـشـی ، ٳنـتـحاری ، ٳستـشهـادی — امین الدین سعیدی

سوریه : مخ پر تباهۍ — ډاکټر نثار احمد صمد

ملاحظاتی بردرخواست سلییمان راوش از روسیه وپکن برای دفاع از بشار اسد — عبدالله عابد کابلی

افغانستان فلسطین دیګر در منطقه جنوب آسیا — انجنیر فضل احمد افغان

مکثی بر سالروز استقلال کشورانجنیر محمد نذیرتنویر

بیاد شهــــدای انقلاب اسلامی افغانستان و روز شهـــدا — محمد عزیز عزیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *