آرشیف عمومی دسمبر 2012

آرشیف عمومی دسمبر 2012

وطنداره — امرالدین سرحد

رباني کر ملایان را ټولوي! — سيد ولي حامد

دیپلوماسي وکړه، نه جنګ! — ډاکټر نثار احمد صمد

با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب — میرعنایت الله آشفته

اعلامیۀ کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان دربرابر امضأ قرارداد پایگاه نظامی— کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

د امریکا جنګ طالبان له ګرانښته وا نه چول — ډاکټر نثار احمد صمد

نشـست بــیــن الافــغـانـي — شورای علمي مرکز مطالعات ستراتیژیک

اختلاف دولتمردان، باعث تشدید طرحهای دُشمنان میگردد میرعنایت الله آشفته

تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان — شغنان احدزاده

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستانکمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

مجموعه ای از گفتار های نیک انجنیر محمد نذیر تنویر

وفات داکترعبدالصمد حامد ضایعه ای برای صلح خواهان افغان — کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

دین اسلام آخرین دین آسمانِی برای بشریت! — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

حکم شرعي استعمال وخوردن قطره چکان وشربت های که—امــیــن الـدیــن سعـیـدی

محرم فصل شادی وپر درآمد آخوند ها ومعممینمحمد عزیز عزیزی

توحید و شرکمحمد عزیز عزیزی

اشکی بر مزارخاله گل جان — محمد عزیز عزیزی

امید مو تاته کړی خدایه — امرالدین سرحد

سال نو به هموطنان تبریک — انجنیر فضل احمد اف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *