آرشیف عمومی اکتوبر 2013

آرشیف عمومی اکتوبر 2013

در حــریم اُنس —محمد عزیزعزیزی

کومه لار انتخابول غواړئ؟ — مصمم

مصافحه زن با مرد نامحرم ! — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

جنتری عبادتی سال — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

انتخـــاب الهـــــی— محمد عزیز عزیزی

د جمهوري رياست انتخابات او د حزب اسلامي دريځ — ډیلی شهادت

فیض صبحـــدم— محمد عزیز عزیزی

د نیکمرغه لوى اختر د رارسېدو په مناسبت د … د محترم … حکمتيار پيغام — ډیلی شهادت

عید سعید اضحی بشما مبارک انجنیر فضل احمد افغان

د ميزان پنځلسمي په اړه اعلاميه – حكمتيار

زن میتواند بدون اجازه شوهر به حج فرضی سفرکند — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

طالبان ولي اوس هم د مجاهدينو خلاف كركجن تبليغات كوي؟ منصف

چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ انجنیر محمد نذیرتنویر

حج نیابتی— امــیـن الـدیــن سعـیـدی

حج بعد از مرگ — امــیـن الـدیــن سعـیـدی

طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان — انجنیر فضل احمد افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *