آرشیف عمومی مئ 2014

آرشیف عمومی مئ 2014

آموزش تجوید قرآن (بخش چهارم)— سلیمان شاه صوفی زاده

آیا میدانیستید؟ / شراب خواری، قمار بازی و زنا (بخش اول) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / رشوه، رشوه ستانی و میانجیگری در آن (بخش دوم و آخر)—استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟/ رشوه، رشوه ستانی و میانجیگری در آن(بخش اول) — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / شراب خواری، قمار بازی و زنا ( بخش دوم)—استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟/ گناهان کبیره— استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / غِیَبت، سخن چینی و بیهوده گوئی از دیدگاهٔ اسلام! —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / غِیَبت، سخن چینی و بیهوده گوئی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش دوم)—استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ غِیَبت، سخن چینی و بیهوده گوئی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش سوم) استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟/ غِیَبت، سخن چینی و بیهوده گوئی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش چهارم) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟/غِیَبت، سخن چینی و بیهوده گوئی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش پنجم و آخر) —استاد احمد جاوید عارفی

انسان دوستان وطن دوستان! بدخشان زخمی را فراموش نکنید! — داکتر رمضان بشر دوست

آیا میدانستید؟ / احادیث فعلی و عملی رسول الله (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / بینمازی، ترک عبادت، بی بندوباری و لهو و لعب (بخش چهارم)—استاد احمد جاوید عارفی

د طالبانو دسیاسي دفتر د مشر وروڼه په پاکستان کې نیول شوي، او فامیل ته یې اختار ور کړ شوی! — خالد شفق

صلح ، سوله — عبدالبصير كاكړ

آیا میدانیستید؟ / بینمازی، ترک عبادت، بی بندوباری و لهو و لعب(بخش اول) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / وصایای پیامبر (ص) — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / بینمازی، ترک عبادت، بی بندوباری و لهو و لعب(بخش اول) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / بینمازی، ترک عبادت، بی بندوباری و لهو و لعب(بخش سوم) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / بینمازی، ترک عبادت، بی بندوباری و لهو و لعب(بخش دوم) —استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانستید؟ / چرا هرچه دعا میکنم، دعایم قبول نمیشود؟ (بخش سوم) — استاد احمد جاوید عارفی

استغاثۀ بدربار الهی برای آسیب دیدگان بدخشان – فاریاب وجوز جان الحاج محمد عزیز عزیزی

اتحاد او سراسري پاڅون د وخت ضرورت دئ — مصمم

آیا میدانستید؟ / وصایای پیامبر (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / آداب غذا خوردن رسول الله (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانستید؟ / چرا هرچه دعا میکنم، دعایم قبول نمیشود؟ — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانستید؟ / چرا هرچه دعا میکنم، دعایم قبول نمیشود؟ (بخش دوم) — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانستید؟ / وصایای پیامبر (ص)— استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانستید؟ چرا در هنگام نماز از آرامش روحی برخوردار میشویم؟ —استاد احمد جاوید عارفی

باید ها و نباید های از زبان پیامبر صلی الله وعلیه وسلم — استاد احمد فرید عارفی

د با احساسه محصلينو په نوم پوهنیزه او روزنيزه برېښناپاڼه پر لیکه شوهمحصلین .نټ

هفت ثور وهشت ثور (قسمت سوم) — یار نجرابی

هفت ثور وهشت ثور (قسمت دوم) — یار نجرابی

آیا میدانیستید؟ / دروغ، دروغگو و دروغ پردازی از دیدگاهٔ اسلام (بخش اول) — استاد احمد جاوید عارفی!

آیا میدانیستید؟ / دروغ، دروغگو و دروغ پردازی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش سوم) — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ / دروغ، دروغگو و دروغ پردازی از دیدگاهٔ اسلام! (بخش دوم) — استاد احمد جاوید عارفی

آیا میدانیستید؟ دروغ، دروغگو و دروغ پردازی از دیدگاهٔ اسلام! (بخـش چهارم و آخر) — استاد احمد جاوید عارفی

روز اعلام نتایج — استاد احمد فرید عارفی

نگاهی به سیاست خارجی حضرت ابوبکر رضی الله عنه — استاد احمد فرید عارفی

هفت وهشت ثور انگیزۀ شهامت وهم عبرت کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

هفت ثور وهشت ثور (قسمت اول) — یار نجرابی

مدینه فاضله یعنی چه؟ — الحاج محمد عزیز عزیزی

بمناسبت کودتای هفت ثور سال 1357 — الحاج محمد عزیز عزیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *