نویسنده گان و مقالات – بخش دوم

 

nawisendagan

 

 

     انجنیر فضل احمد افغان        فضل الرحیم رحیم          فضل مولا توره کی               فیض تنویر

                   لامعه              مفتی لائق احمد غزنوی            لطیف نوری              محسن علی زئ

            مختارعلیمی               داکتر مسلم اندړ          محمد احسان میرزایی         محمد اصغرعبادی

        محمد امین حکمت       دکتور محمد حلیم تنویر        محمد عارف یوسفی        محمد عزیزعزیزی

    انجنیرمحمدعظیم آبرومند    انجنیرمحمد نذیرتنویر        محمود نکته دادن            میرویس ملتیار

         محمد طاهر قیام

       داکتر نثاراحمد صمد           نورالله وثوق                نهادها و انجمن ها              هارون اکرمی

         هاکان مسعود نوابی             وحید مژده                   ویس ناصری                یار نجرابی

 

nawisendagan2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *