آرشیف عمومی اپریل 2008

آرشیف عمومی اپریل 2008

اطلاعیه ” صدای افغان” بعلاقه مندان سایت

پیــــــــــــــــــــــامبرانِ دروغین قرن — استاد نگارگر

بازی وحشيانۀ اسپانيوی:

واکنون نوبت غارت آسيا است —- سايت دوستداران وطن

زما نه شد بد ل — محمداصغرعبادی

گر نشد امروز عدالت روز محشر ميشود — محمدعارف يوسفی

پيوند رو به رشد ژنتيك نوين و قضا

عقاب رنگ طلائی

آمارگيری از بينن

هفت ثور — سرمقاله

به پيش — محمدعارف يوسفی

يادشهيدان — سليمان شاه صوفی زاده

طبقات اتموسفير( فضاي اطراف زمين )

یادی از ان سیه روزی که… — حميدعطا ادم

از حوادث بايد پند گرفت — احسان ميرزايی

د مجاهد ياد — سليمان شاه صوفی زاده

نظردانشمندان جهان درمورد قرآن کريم

اعتبــــــــار — ســـــيد حسـيب مصلح

تزکيۀ نفس مقدمتر است — احمد ذکی فضلی

عکس های عجيب متحرک

فريب چشم

تحلیل کلی از وضعیت زنان افغانستان — زاهد اساس

گروه طالبان يا بوشكه ايوان گريليف !!! — صبور طيب

شکاروحشيانه و

نمازکامل بخش اول

چی میکرد؟ — محمدعارف يوسفی

وضعیت اطفال و نوجوانان در اجتماع افغانستان — زاهد اساس

درنگی بر تحولات سیاسی اخیر در پاکستان —- احسان ميرزايی

دعا های قرآنی —الحاج احمدفريدعارفی

استقلال و خود ارادیت ویژگی خاص حیات سیاسی… — احسان ميرزايی

آتش تمنا — محمدعارف يوسفی

مي پرســتم — محمداصغرعبادی

نالۀ مجاهد — سليمان شاه صوفی زاده

جنگ ازديدگاه اسلام! — شاهين پوپلزی

القاعده د پا كستاني سياستوالو دښمن نه… — احمد صافی

روبی مونتزنيزعليه فلم فتنۀ خيرت ويلدرز وکيل گرفت — سلیمان شاه صوفی زاده

ما هنوز ويرانه ايم — محمدعارف يوسفی

نيستم من — سيدحسيب مصلح

وا لـه هـم رفت إ — محمداصغرعبادی

نوی کال دسولی او پرمختک زیری — محمداحسان ميرزايی

گل سوسن — محمدعارف يوسفی

داسلام په مقدس دين كې د بې ګناه خلكو وژل ځــاى نـلــري —- سليم ناصريان

حقوق شهروندی در قانون اساسی افغانستان منطبق با حقوق بشر است — محمداحسان ميرزايی

طالبان زيرنامه عبرت ميخواهند به جنايات گذشته خودپرده پوشى نمايند — هارون اکرمی:

اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو

فصل نوین — محمدعارف يوسفی

نعت شريف —- سليمان شاه صوفی زاده

مـحـــــــــــمـد ص —– محمد اصغر عبادی

مـرگِ ا نـسـا نیـت —- محمد اصغر عبادی

مژده به هموطنان عزيز

قطر( محدوده ) برای زمين وکائنات

اثرات مفید خود داری از خوراک ( روزه ) برمریضان سرطانی

عکس های جالب وديدنی 7

جنايات عساکرامريکايی 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *