آرشیف عمومی مئ 2008

آرشیف عمومی مئ 2008

دربرازيل قبيلۀ جديدی از انسانها کشف گرديد

گروه تروريست سوم وجود فزيكي ندارد — هارون اکرمی

تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی درسایت خاوران — محمود نکته دان

کاريکاتور — سليمان شاه صوفی زاده

ائتلاف های نامقدس برای رسيدن به قدرت — شاهين پوپلزی

حقوق انسان و مفهوم ” انسان” — حميد عطا ادم

اى ‌مـــذّبـــذب — سيدحسيب مصلح

کارتون — ارسالی احمد شکيب منصوری

ابيات وسخنان برگزيده (بخش اول) — الحاج احمد شفيق شبنم

دلال دختران جوان

درنگی بر مؤلفه های شهروندی — سيد حميد حميدی

پاكستاني سياستوالو د ځايي طالبانو سره تړون ن… — شاهين پوپلزی

چین و روسیه در مقابل امریکا متحد شدند — روزنامۀ 8 صبح

سوال از مردم برای چه کسی حلال است؟ — امين الدين سعيدی

فساد و مقابله با آن — صدای افغان

ازدواج های اجباری و نا هنجاری های اجتماعی — زاهد اساس

جستاری برچگونگی آزادی بیان ومطبوعات درافغانستان — زاهد اساس

اليزابت از پدرش مبلغ يک مليون ايورو خساره ميخواهد — سلیمان شاه صوفی زاده

سربازان مايؤس امریکايى خودکشى مى کنند — دوستداران وطن

دين اسلام دين تروريست نيست — امين الدين سعيدی

لطفا من را بزن! — شيخ ترکی الغامدی

خطر حملۀ ماهی شارک محدود به اعماق دريا نيست!

بيست وچهار سال در بند واسارت وتجاوزهای جنسی پدر! — سلیمان شاه صوفی زاده

غوږ شه ته کرزيه! — سليمان شاه صوفی زاده

سقف مدافع زمين

شکوۀ آقای ذبيح الله سام ليوال

مرو جایی که من نیستم — محمد عارف يوسفی

انحطاط وزوال حلقات سياسی در خط فکری ناسيوناليزم (بخش دوهم) — شهيد انجينيرعبدالله

شکايت — سليمان شاه صوفی زاده

انحطاط و زوال حلقات سياسی در خط فکری ناسيوناليزم — شهيد انجينير عبدالله

افغانستان و توسعه “جلسه پاریس” — زاهد اساس

وزیر با فرهنگ و رسانه های بی فرهنگ — احمد علی کوهستانی

جهالت خشونت بار میآورد — محمد احسان ميرزايی

شوراي ملي يا غوغاي ملي! — صبور طيب

آغاز و انجام حكومت انتقالى در افغانستان — داكتر محمد حسن شرق

ما دموکراسی نماینده سالار انتخاب نمودیم، دیگران(پاکستان)… — احمد ذکی عظيمی

نالهء آرام — محمد عارف يوسفی

مادرم — سليمان شاه صوفی زاده

مادر — محمد عارف يوسفی

بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها — حميد عطا ادم

آیا اداره امنیت ملی افغانستان در راستای منافع ملی کشور ثابت و استوار مبارزه میکند؟ — محمد احسان ميرزايی

استيضاح سه وزير امور امنيتی کابينه توسط مجلس نماينده گان… -احمدذکی عظيمی

حضور زنان در نظام سیاسی — زاهد اساس

دام ها ، دانه ها و شکار ها ! — حميد عطا ادم

رسانه ها ، دموکراسی و آزادی بیان در روشنائی حقیقت — حميد حميدی

معرفی عمل انتحار از نگاه دين اسلام — احمد ذکی عظيمی

نقش زنان در مبارزات آزادی خواهانه ستودنی است — احسان ميرزايی

هدف تمام آنانيکهدری را برويت باز ميکنند احترام نيست!

نقش رسانه های جمعی درجهت آگاهی افکار عامه — زاهداساس

نصايح لقمان حکيم به فرزندش — احمد محمود

استفاده از سگ های تعليمی برای گرفتاری مجرمين

طوطی د افغانستان — سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *