آرشیف عمومی اگست 2011

آرشیف عمومی اگست 2011

پیامهای تبریکی بمناسبت حلول عید سعید فطر

د روژې دیرشم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې نهه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

رسوایی در رسوایی — سرمقاله

د روژې اته ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

يک بام ودوهوای سيدهاشم سديد — عبدالکريم فاريابی

صلح را نصیب خود میکنیم! — احمد طارق فیض

د روژې اووه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

اشکی بر صفحـــۀ قــرآن — محمد عزیز عزیزی

د روژې شپږ ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

بیانیۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه … — انجنیر فضل احمد افغان

صحبتی با آقای سید هاشم سدید — ادارۀ صدای افغان

د روژې پنځه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

ستاره افغان در غرب میدرخشد — انجنیر فضل احمد افغان

د روژې څلورویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

اخلاق د اسلام په رڼاکې — جعفر مجروح

د روژې درویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې دوه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

شاه امان اللۀ غازی — انجنیرفضل احمد افغان

دې ته وايي د استقلال د جشن لمانځل!!! —عبد الرحمن ابراهيم خيل

د روژې یوویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

شکستن روزه ماه مبارک رمضان سلیمان شاه صوفی زاده

به استقبال از شب مبارک « قــَدر » — محمد عزیز عزیزی

اوښکي — امرالدین سرحد

د روژې شلم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې نولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

مناجات درشبهای ماه مبارک رمضان — محمد عزیز عزیزی

کتاب اسلام و بزرگداشت زن‏محمد جميل زينو

د روژې اتلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې اووه لسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

ویاړم چی هماغه هلیکوپتر می وویشت ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې شپاړسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

پرسش هايی از آقای سيدهاشم سديد درمورد زنا وسنگسار —عبدالکريم فاريابی

د روژې پنځلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې څوارلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د قرآن سره دیرش مرکی — ډاکټر نثار احمد صمد

د اسلامی ويښتیا ځلا لرونکی شهید سید قطب — شاهد شفق وردګ

چرا جنګ به درازا میکشد ؟ ډاکټر نثار احمد صمد

به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش پنجم) —عبدالکريم فاريابی

د روژې دیارلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

قبول وصحت اعمال با نیت است — امین الدین سعـیـدی

ما مه ژړوي — امرالدین سرحد

د مريم نجفي او عبدالله عبدالله د عشقي داستان يوه څنډهصفدر خان

د روژې دولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې یوولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

هدف از امام زاده های جدید جذب عوام و کسب منافع اقتصادی است— علی اکبر حسینی

د روژې لسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې نهم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

رباعیات وابیاتی چند به استقبال ماه مبارک رمضانمحمد عزیز عزیزی

سریال تاریخی بنام معاویه و حسن و حسین

چرا سریال توهین آمیز مختارنامه از طریق تلویزیون تمدن در کابل نشر میگردد؟ — محمد شریف

د روژې اتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

له قران سره د ماشوم د اړیکو ساتلو لپاره 25 لارښوونی

د روژې اووم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

خفاش وخورشيد — عبدالاحد تارشی

الله اکبر! — ډاکټر نثار احمد صمد

کتاب “حقایقی از جنگ جمل و صفین” — مؤلف: ایوب جنگی

د روژې شپږم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې پنځم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې څلورم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

حکم آذان برای افطار دررمضان — امین الدین سعـیـدی

روژه — امرالدین سرحد

د روژې درییم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

د روژې دوهم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

رمضان ماه مهمانان عصیان پیشه و میزبانی خداوند مهربان — احمد طارق فیض

رمضان ماه مهمانان عصیان پیشه و میزبانی خداوند مهربان — احمد طارق فیض

به استقبال ازماه مبارک رمضــان ( مــاه بهــآر قــرآن )— محمد عزیز عزیزی

د دوبۍ له تجارته.. تر.. بارودي واسکټه — سيد عبد القهار فدايي

د روژې لومړنی سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد

ماه رمـضـان؛ ماه پرهیزگاری و سعادت بشریت است! — برهان الدین سعیدی

پیام تبریکی بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان —ادارۀ صدای افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *